Başında taç bulunan hiçbir imparator, kendi eliyle yamadığı hırkayı giyen Hazret-i Muhammed kadar saygı ve itibar görmemiştir.

Thomas Carlyle
0
5 sene 0 Cevaplar 519 görüntüleme 0

On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!
Nerden görecekler? Göremezlerdi tabî’î:
Bir kere, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi;
Bir kere de, ma’mure-i dünyâ, o zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika derdi.
Derken, büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
Bir nefhada kurtardı insanlığı o ma’sum,
Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;
Zulmün ki, zevâl akılına gelmezdi, geberdi!
Âlemlere, rahmetti, evet, Şer’-i mübîni,
Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.
Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep;
Medyûn ona cem’iyyeti, medyûn ona ferdi.
Medyûndur o ma’sûma bütün bir beşeriyyet…
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.
Mehmed Akif Ersoy
0
5 sene 0 Cevaplar 476 görüntüleme 0

Hayret verici bir canlılığa sahip olduğu için, Hz. Muhammed’in dinine karşı öteden beri yüksek bir hürmet beslerim. Bana öyle geliyor ki, daima değişmekte olan hayatın değişik safhalarında ve her devre uyacak bir görüntüsü olan yegane dindir. Benim gibi, oldukça şöhret kazanmış kimselerin gelecek hakkındaki kanaatlarına önem vermek gerekir. Ben İslamiyet için, yarınki Avrupa tarafından kabul edileceğini söyledim. Nitekim bugünkü Avrupa, İslamiyeti böyle görmeye başlamıştır. Ortaçağda kilise, tabilerine, taassub veya cehalet yüzünden İslamiyeti karanlık renklerle tasvir etmişti.

George Bernard Shaw
0
5 sene 0 Cevaplar 526 görüntüleme 0

Bu harikulade (Hz.) Muhammed “in hayatını inceledim. O İsa aleyhtarı değil, bütün insanlığın kurtarıcısı olarak bilinmelidir. Onun gibi bir adam, bugün dünyanın idaresini eline alsa, eminim ki dünyayı, hasretini çektiğimiz barış ve saadete kavuşturur.

George Bernard Shaw
0
5 sene 0 Cevaplar 471 görüntüleme 0

Allah Resûlu’nu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur.

Hz. Ali (R.A.)
0
5 sene 0 Cevaplar 477 görüntüleme 0

Peygamberimiz eşleriyle de şakalaşırdı. Hatta Hz. Ayşe Validemiz’le şakalaştıkları gibi, yarış bile yaparlardı. Birinci yarışta Hz. Ayşe Annemiz, O’nu (S.A.V) geçmişti. İkinci yarışta ise Allah Resulü, Hz. Ayşe Annemiz’i geçmiş sonra da tebessüm ederek, şöyle buyurmuşlardı:

– Ödeştik.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Devam Ediyor 0
5 sene 0 Cevaplar 571 görüntüleme 0

Efendimiz (S.A.V.), sahabelerine bir ikram sırasında hizmette bulunurken, uzaklardan gelen bir atlı yanlarına yaklaşarak;

“Bu kavmin Efendisi kim?” diye sordu. “O’nu arıyorum.”

Efendimiz (S.A.V.) bu soruya, gurur olur endişesiyle “Benim” diye cevap vermedi ve o anda sahabelerine hizmet etmekte olduğundan, asırlar boyunca yankılanan ve aynı zamanda atlı adama cevap niteliği taşıyan şu sözlerle mukabele etti:

“Bir kavmin efendisi, ona hizmet edendir.”

Hz. Muhammed (S.A.V.)
0
5 sene 0 Cevaplar 494 görüntüleme 0