Sokrat ölüme mahkum edildiğinde eşi:

– Haksız yere öldürülüyorsun, diye ağlamaya başlayınca,

Sokrat:

– Ne yani, demiş. Bir de haklı yere mi öldürülseydim!

Sokrates
0
1 sene 0 Cevaplar 145 görüntüleme 0

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! …

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu…

İrticanın şu sizin lehçede ma’nası bu mu?

Mehmed Akif Ersoy
0
1 sene 0 Cevaplar 155 görüntüleme 0

Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
Gandhi (Mahatma, Mohandas Karamçand Gandi)
0
1 sene 0 Cevaplar 182 görüntüleme 0

Eğer yasa, doğası gereği seni zorunlu olarak başkasına yönelik haksızlığın aracı durumuna düşürecek yapıdaysa, diyorum ki, yasayı çiğne!

Henry David Thoreau
0
1 sene 0 Cevaplar 121 görüntüleme 0

Eğer haksızlık yönetimin yapısından kaynaklanan bir şeyse, aldırmayın, zamanla gevşer, pürüzü mürüzü kalmaz. Ama sizden zulme alet olmanız isteniyorsa karşı koyun, hiç değilse makineyi zorlayacak bir karşı sürtünme olmaya çalışın.

Henry David Thoreau
0
1 sene 0 Cevaplar 124 görüntüleme 0

Haksız yasaları değiştirmeye mi çalışalım, yoksa boyun eğip işimize mi bakalım? İnsanlar genellikle şöyle düşünürler: “ekseriyet ikna oluncaya kadar karışmayalım”

Henry David Thoreau
0
1 sene 0 Cevaplar 119 görüntüleme 0