Hakikatte ancak ve yalnız Tanrı’dır ki tam olarak bilgedir, yani her şeyin hakikati hakkında tam bilgisi vardır; fakat denilebilir ki insanlar daha önemli hakikatler hakkında az ya da çok bilgi sahibi oldukları ölçüde, az ya da çok bilgelik sahibidirler. Bu noktada bütün bilginlerin hemfikir olamayacağı hiçbir şey bulunmadığını sanıyorum.
Rene Descartes
0
1 sene 0 Cevaplar 131 görüntüleme 0

Evet, tarihi şöyle yorumluyorum: hakikat savaşı ve hakikate karşı savaşlar, baş kaldırmalar. Hayatı da şöyle yorumluyorum: hakikat savaşı ve karşı savaşlar, baş kaldırmalar.

Sezai Karakoç
0
1 sene 0 Cevaplar 135 görüntüleme 0

Hakikate üyelerin oylarıyla karar vermek, akla ve adalete yapılmış dayanılmaz hakarettir.
William Godwin
0
1 sene 0 Cevaplar 103 görüntüleme 0

Şeriat muma benzer, yol gösterir. Fakat mumu ele almakla yol aşılmış olmaz. Yola koyulmak gerekir. Yola koyuldun mu bu gidişin adı tarikattır. Maksadına ulaştın mı o da hakikat.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
0
1 sene 0 Cevaplar 165 görüntüleme 0

Hakikate yalnız bir yoldan gidilir, fakat ondan uzaklaştıran yol, binlercedir.

La Bruyere
0
1 sene 0 Cevaplar 203 görüntüleme 0