Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan!
  Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan
  Birleşip böyle diyorlardı, derin bir sesle,
  Yeri fethetmek için gelmiş o fatih nesle.
  Böyle bir dersi alan ruha vatan dar görünür;
  Daima başka sefer, başka ufuklar görünür.
  O nesil duymuş akın zevkini rüzgarda bile;
  Bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile.
  Bilmemiş var mı geniş yeryüzünün serhaddi,
  Yıkmış ufkunda durup karşı koyan her seddi,
  Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
  Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına.
Yahya Kemal Beyatlı
0
4 sene 0 Cevaplar 440 görüntüleme 0

Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
Gül yüzlü bir âfetti ki her bûsesi lâle;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle
Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!
Bir bir açılırken göğe, son def’a yarıştık;
Allâh’a giden yolda meleklerle karıştık.
Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;
Gördük ebedî cedleri, bir anda yakından!
Bir bahçedeyiz şimdi şehidlerle berâber;
Bizler gibi olmuş o yiğitlerle berâber.
Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden;
Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden.
Yahya Kemal Beyatlı
0
4 sene 0 Cevaplar 556 görüntüleme 0

Roma’nın şarkını fethettiğin andan sonra,
Yüce dağlar gibidir gördüğün iş, Türk oğlu!
Girdiğin yerde asırlarca kalıştan başka,
Kurduğun devlet asırlarca muzaffer yürüdü.
Tâlihinin döndüğü en korkulu yıllarda bile,
Yürüyen düşmanı son hamlede döktün denize.
Açtığın ülkede, yoktan yaratış kudretini,
Azminin kurduğu yüzlerce şehirden fazla,
İri firûzeye benzer nice gök kubbeyle,
Dehre aksettiriyor, gerçi, büyük mîmârî;
Bu eserler seni göstermeğe kâfî diyemem.
Şi’re aksettirebilseydin eğer, dinlerdin,
Yüz fetih şi’ri, okundukça, çelik tellerden.
Resm’e aksettirebilseydin eğer, ömrünce,
Ebedî cedleri karşında görürdün canlı.
Gönlüm isterdi ki mâzini dirilten san’at,
Sana târihini her lâhza hayâl ettirsin.
Yahya Kemal Beyatlı
0
4 sene 0 Cevaplar 497 görüntüleme 0

Çok genç yaşta şehitlik rütbesini kazanan Ulubatlı Hasan’ın vücuduna 27 ok saplanmıştı. Arkadaşları bu okları çıkardılar ve bu mübarek şehidi Fatih’in huzuruna götürdüler. Fatih Sultan Mehmed Han, dua ettikten sonra şöyle demiştir:

-“Ulubatlı Hasan’ım! Ne kadar şanlısın. Eğer Fatih olmasaydım, Ulubatlı Hasan olmak isterdim.”

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
0
4 sene 0 Cevaplar 440 görüntüleme 0

Allah beni bu şehrin halkının dostu olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarını yendik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar, Teselyalılar ve Moralılar ele geçirmişlerdi. Bunların biz Asyalılara karşı kötü davranışlarının intikamını aradan birçok devir ve yıllar geçmesine rağmen onların torunlarından aldık

(Truva harabelerindeyken)
Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
0
4 sene 0 Cevaplar 452 görüntüleme 0