Bütün bir felsefe bir ağaç gibidir: kökleri metafizik, gövdesi fizik, bu gövdeden çıkan dallar da öteki bilimlerdir onlar da başlıca üçe ayrılabilir: tıp, mekanik ve ahlak. Burada kastettiğim ahlak, öteki bilimlerin tam bir bilgisini isteyen ve bilgeliğin en son basamağı olan en yüksek ve tam bir ahlaktır.

Rene Descartes
0
4 sene 0 Cevaplar 456 görüntüleme 0

Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.
Rene Descartes
0
4 sene 0 Cevaplar 399 görüntüleme 0

Felsefe bütün düşüncelerimizin duyumlarımızla, gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır.
John Locke
0
4 sene 0 Cevaplar 439 görüntüleme 0