Tarihimize “Kafkas Kartalı” olarak geçmiş bulunan İmam Şamil, yüz binlerce kişilik Rus ordularını birkaç arkadaşıyla yıllarca uğraştıran kahramandır.

Üstad Şeyh Celaleddin Efendi’nin dizi dibinde Tarik-ı Nakşibendiyyenin âb-ı hayat pınarından kana kana içmek suretiyle menaviyatın zirvesine yükselirken, sol eliyle kullandığı kılıcıyla tek başına ordulara göğüs germek gibi bu dünyanın en büyük zevklerini de tatmaktan geri durmamıştır.

Az bir kuvvetle uzun yıllar sürdürdüğü mücadelesini, esaretinden sonra aynı şekilde devam ettirmiştir.

Ruslara esir düştüğünde;

Bir yemek esnasında, İmam Şamil’in iştahlı iştahlı yemek yediğini gören Çar’ın:

– Kumandan, bu iştahla beni de yiyeceğinizden korkuyorum, demesi üzerine, Kafkas Kartalı şöyle der:

– Çar hazretleri kaygılanmayınız. Ben elhamdülillah müslümanım ve domuz eti yemem haramdır.

Şeyh Şamil (İmam Şamil- Kafkas Kartalı)
0
4 sene 0 Cevaplar 438 görüntüleme 0

Ben Türk’üm, Türk esir olmaz.
Ben Türk’üm, Türk bayraksız olmaz.
Ben Türk’üm, Türk devletsiz olmaz.
Ben Türk’üm, Türk ezansız olmaz.
Ben Türk’üm, Türk hürriyetsiz olmaz.

Muhsin Yazıcıoğlu
0
4 sene 0 Cevaplar 472 görüntüleme 0

Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş. Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türkler’in esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil bir milletin barasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.

Demirbaş Şarl (XII. Karl)
0
4 sene 0 Cevaplar 401 görüntüleme 0