Keçecizade Fuad Paşa’ya, yetmişlik bir kadının otuz yaşındaki bir gençle evlenmek istediğinden bahsetmişler. Paşa hemen:

– Ahmed müsade etmez, demiş.

– Hangi Ahmed, diye sormuşlar. Paşa cevap vermiş:

– Karacaahmed!

Keçecizade Mehmed Fuat Paşa
0
2 sene 0 Cevaplar 697 görüntüleme 0

Peygamberimiz eşleriyle de şakalaşırdı. Hatta Hz. Ayşe Validemiz’le şakalaştıkları gibi, yarış bile yaparlardı. Birinci yarışta Hz. Ayşe Annemiz, O’nu (S.A.V) geçmişti. İkinci yarışta ise Allah Resulü, Hz. Ayşe Annemiz’i geçmiş sonra da tebessüm ederek, şöyle buyurmuşlardı:

– Ödeştik.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
0
2 sene 0 Cevaplar 326 görüntüleme 0