Dünyaya ve insanlara, çalışan kimselere, ekonomik faaliyetlere ve üretilen mallara şöyle bir baktığımızda ilk sorulacak soru şu olabilir: Bunun altındaki sistem ve düzen nedir?

Walter Eucken
0
4 sene 0 Cevaplar 324 görüntüleme 0

Kuralların devlet tarafından düzenlenmesine ‘Evet’; Devlet planlamasına ve ekonomik sürecin kontrolüne ‘Hayır’! Önemli olan düzen ve süreç arasındaki farkı anlamak ve buna göre hareket etmektir.

Walter Eucken
0
4 sene 0 Cevaplar 335 görüntüleme 0

Yeni bir ekonomik çağı yaşıyoruz. Yönetim başarı için harekete geçmeli, sorumlulukları öğrenmeli ve değişim için liderlik üstlenmelidir.

William Edwards Deming
0
4 sene 0 Cevaplar 394 görüntüleme 0

Uluslaraşırı ekonomiyi çeşitlendiren mal ve hizmet akışından ziyade para akışı dinamiğidir, egemen ulus-devletler global sermaye piyasalarında olayları ne başlatır ne de kontrol eder, bunlara ancak tepki gösterebilir. Geleneksel üretim faktörleri artık hiç ülkeye rekabet üstünlüğü sağlamamaktadır. Buna karşılık, yönetim, üretimin belirleyici faktörü haline gelmiştir.

Peter Ferdinand Drucker
0
4 sene 0 Cevaplar 353 görüntüleme 0

Hakikatte, dört ekonomi vardır: bunlar matematikçilerin tabiriyle, “kısmen bağımlı değişken” olarak- birbirine bağımlıdır, fakat hiçbiri diğerinin kontrolü altında değildir. Birincisi millet ekonomisidir, ancak, güç bölge ekonomilerine kaymaya başlamıştır, ayrıca hemen hemen özerk olan dünya para, kredi, ve yatırım akışı ekonomisi vardır, son olarak dünyayı tek pazar olarak gören uluslaraşırı teşebbüsler ekonomisi sayılabilir.

Peter Ferdinand Drucker
0
4 sene 0 Cevaplar 316 görüntüleme 0

İlk ekonomik öncelik, savunma için yapılan harcamalarda ve ekonomik açıdan verimsiz olan savunma harcamalarına kaydırılmış üstün nitelikli insan kaynağında kısıntıya gitmek ve bu alanlarda denetim sağlamak olmalıdır.

Peter Ferdinand Drucker
0
4 sene 0 Cevaplar 300 görüntüleme 0

Gelir dağılımını, ekonomideki üretim ve verimlilik düzeyi belirler. Ekonomide üretim ve verimlilik ne kadar düşük olursa, gelirlerdeki eşitsizlikler de o kadar büyük olur. Üretim ve verimlilik ne kadar yüksekse, eşitsizlik de o kadar azdır.

Peter Ferdinand Drucker
0
4 sene 0 Cevaplar 290 görüntüleme 0

Milyonlarca insanın ekonomik faaliyetlerini koordine eden iki yol vardır: Birisi zorlama yoluyla emredici merkezi planlamadır. Bu yöntem orduda ve totaliter devletlerde geçerlidir. Diğeri ise bireylerin gönüllü işbirliğidir. Bu piyasada var olan yöntemdir. Mübadele,  zorlama olmaksızın koordinasyonu sağlar.

Milton Friedman
0
4 sene 0 Cevaplar 326 görüntüleme 0