İçinde yaşadığımız yeniçağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.

Thomas A. Stewart
0
3 sene 0 Cevaplar 303 görüntüleme 0

Kendi çıkarını düşünmeyen veya kendi evi yerine devletin sahip olduğu konutları dayayıp döşeyen bir kimse bulamayız. Özel mülkiyetin geliştiğini, buna karşı devletin ya da bir topluluğun sahip olduğu mülkiyetin yetersiz bakım ve kötü yönetim sonucu iyi durumda olmadığını görürüz. Evrensel sevgi bile kollektif mülkiyete daha iyi bakmayı sağlayamaz, fakat özel çıkar bunu başaracaktır. Böylece bireylerin sahip olduğu mallar artacaktır.

Thomas De Mercado
0
3 sene 0 Cevaplar 291 görüntüleme 0

Anavatanlılar, hür düşünce ve serbest ekonomi ilkelerine mutlaka sahip çıkınız. Zira demokrasinin yaşatılmasının vazgeçilmez iki temel ilkesi bunlardır.

Turgut Özal
0
3 sene 0 Cevaplar 311 görüntüleme 0

Ekonomik hayata devletin müdahaleci rolü yerine, tanzim ve teşvik edici ve genel olarak muhtelif menfaatleri telif edici ve bu suretle verimi artırıcı rolü ağırlık kazanmalıdır

Turgut Özal
0
3 sene 0 Cevaplar 277 görüntüleme 0

Ekonominin tabii kanunları vardır. Bu kanunların dışına çıkarak nehri tersine akıtmayalım.

Turgut Özal
0
3 sene 0 Cevaplar 287 görüntüleme 0

Kurumsal düzenin devlet tarafından oluşturulmasına evet; ekonomik sürecin devlet tarafından planlanmasına hayır!
Walter Eucken
0
3 sene 0 Cevaplar 322 görüntüleme 0

Ekonomik yaşamı merkezi bir otorite mi düzenler, yoksa sayısızca bireyler kendi kararlarını kendileri mi alırlar?

Walter Eucken
0
3 sene 0 Cevaplar 332 görüntüleme 0