Düşünce yasakları her zaman toplum zararıdır. Yasaklanan düşüncenin bütünü yada bir kesimi doğruysa “doğru”dan, yanlış ise “doğrunun daha belirgin biçimde ortaya çıkmasından” yoksun kalan bir toplum yoksullaşacak, yeni tezlere ulaşamayacak, olduğu yerde duracaktır.

Sami Selçuk
0
4 sene 0 Cevaplar 336 görüntüleme 0

Anavatanlılar, hür düşünce ve serbest ekonomi ilkelerine mutlaka sahip çıkınız. Zira demokrasinin yaşatılmasının vazgeçilmez iki temel ilkesi bunlardır.

Turgut Özal
0
4 sene 0 Cevaplar 403 görüntüleme 0

Batıda hükümet sansürü yerine seviye sansürü vardır. Bu seviyenin olmadığı memleketlerde kanun düşünceyi hudutlandırır. Düşünce hürriyeti isteyenler daha evvel düşünce seviyesinin yükselmesine hizmet etmelidirler.
Peyami Safa
0
4 sene 0 Cevaplar 381 görüntüleme 0

İnsanları edilgen ve itaatkar kılmanın en zekice yolu kabul edilebilir düşüncenin alanını olabildiğince sınırlamak, ama o alan içinde ‘canlı’ tartışmaların yapılmasını sağlamak, hatta insanları o alan içinde kalmak koşuluyla daha ‘muhalif’ ve ‘eleştirel’ olmaya cesaretlendirmektir. Bu tutum, insanlara düşünce özgürlüğünün varolduğu hissini verirken tartışmalara sistemin koyduğu sınırları dayatır.
Noam Chomsky (Avram)
0
4 sene 0 Cevaplar 367 görüntüleme 0

Demokrasi asla uzun yaşayamaz. Kısa zamanda tükenir ve kendisini öldürür. Kendisini intihara sürüklemeyen bir demokrasi yoktur.

John Adams
0
4 sene 0 Cevaplar 380 görüntüleme 0