“İnsan, orta yere koyamadığı ve eliyle gösteremediği şeylerin varlığından bahsetmemeli” diyerek manevi değerleri inkar eden matematik öğretmenine, genç yazarlarımızdan Said Turhan şu cevabı vermişti:

“Hocam, siz çocuğunuzu severken şefkatinizi elinizle gösterebiliyor, bir fakire sadaka verirken acıma hissinizi masanın üzerine koyabiliyor musunuz?!”

Said Turhan
0
3 sene 0 Cevaplar 501 görüntüleme 0

Korkunç bir ihtiyaç duyuyorum… O sözcüğü açıklasam mı?.. ‘Din’ sözcüğünü… İşte o zaman, geceleyin yıldızları boyamaya gidiyorum.

Vincent Van Gogh
0
3 sene 0 Cevaplar 330 görüntüleme 0

Dinle ilgili bütün meseleler devletin faaliyet alanının dışındadır; din adamlarının seçimi, genel olarak ibadet ile ilgili tüm hususlar devletin kontrolü dışında tamamen ilgili toplulukların serbest değerlendirmesine bırakılmalıdır.

Wilhelm Von Humboldt
0
3 sene 0 Cevaplar 437 görüntüleme 0