Onları (vatandaşları) yabancıların istilasından koruyabilmenin, birbirlerine zarar vermekten engellemenin, kendi sanayilerini ve yeryüzünün meyvelerini güvence altına almanın yolu bütün gücü ve kudreti bir tek insan ya da insanların meclisine vermektir… (Toplumda yaşayan) insanlar birbirlerine ‘Ben haklarımdan vazgeçiyorum ve tüm haklarımı bu insana ya da insanların meclisine veriyorum’ demelidirler. Böylece bütün güç ve kudret tek bir insanda toplanır. Bu devlet ya da Latince civitas olarak adlandırılır. Bu büyük leviathanın doğması demektir.

Thomas Hobbes
0
3 sene 0 Cevaplar 233 görüntüleme 0

Devletin olmadığı bir yerde bir mülkiyet söz konusu olmayacaktır, benim-senin ayırımı olamayacaktır; sadece gücü olan insan istediğini alabilecektir.

Thomas Hobbes
0
3 sene 0 Cevaplar 288 görüntüleme 0

Devletin olmadığı bir yerde sanayiye yer yoktur; çünkü sanayiden elde edilecek faydalar belirsizdir. Netice olarak yeryüzünde bir kültür mevcut olmayacaktır, deniz ve hava taşımacılığı olmayacaktır, ithal malların kullanımı söz konusu olmayacaktır, yasalar olmayacaktır, mektuplar gönderilemeyecektir, toplum olmayacaktır, hepsinden kötüsü kuşku olacaktır, şiddet ve ölüm korkusu mevcut olacaktır. Devlet olmadan insanın yaşamı, yalnız, fakir, mutsuz ve kısadır.

Thomas Hobbes
0
3 sene 0 Cevaplar 232 görüntüleme 0

Her istediğinizi verebilecek kadar büyük olan bir devlet aynı zamanda sahip olduğunuz her şeyi alabilecek kadar büyük bir devlettir.

Thomas Jefferson
0
3 sene 0 Cevaplar 233 görüntüleme 0

Ekonomik hayata devletin müdahaleci rolü yerine, tanzim ve teşvik edici ve genel olarak muhtelif menfaatleri telif edici ve bu suretle verimi artırıcı rolü ağırlık kazanmalıdır

Turgut Özal
0
3 sene 0 Cevaplar 285 görüntüleme 0

Güçlü devlet, memurları çok olan devlet değildir; güçlü devlet, harcamaları çok fakat iki yakası bir araya gelmeyen devlet değildir

Turgut Özal
0
3 sene 0 Cevaplar 240 görüntüleme 0

Güçlü devlet, bir istihdam kapısı değildir, güçlü devlet, bir mabut veya baba değildir

Turgut Özal
0
3 sene 0 Cevaplar 237 görüntüleme 0