Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.

Aristo
0
3 sene 0 Cevaplar 248 görüntüleme 0

İnsanoğlunun yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.

Aristo
0
3 sene 0 Cevaplar 276 görüntüleme 0

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Aristo
0
3 sene 0 Cevaplar 228 görüntüleme 0

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Aristo
0
3 sene 0 Cevaplar 201 görüntüleme 0

Devletin malı deniz, yemeyen domuz:

Devlete hıyanet etmeyi sanat haline getirenlere göre devletin bitmez tükenmez malı vardır. Yolunu bulup ondan aşırmayan budaladır.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
3 sene 0 Cevaplar 328 görüntüleme 0

Aktif gücü elinde bulunduran sadece devlet olmamalıdır. Eğer insanlar medeni olmak istiyorlarsa, organizasyon kurma sanatı geliştirilmeli ve genişletilmelidir.
Alexis De Tocqueville
0
3 sene 0 Cevaplar 297 görüntüleme 0

Devlet niçin kuruldu? Çünkü insanların tutkuları ve hırsları sınırlama olmaksızın akıl ve adaletin emirlerine uymayacaktır.

Alexander Hamilton
0
3 sene 0 Cevaplar 258 görüntüleme 0

Tanımı gereği, devletin vicdanı yoktur. kimi zaman bir politikası filan olduğu görülmüştür, fakat daha fazlası değil.

Albert Camus
0
3 sene 0 Cevaplar 312 görüntüleme 0