Nasreddin Hoca Akşehir’de kadılık vazifesini yürütürken karşısına iki adam çıkmış. Birisi öteden beri cimriliği ile tanınmış bir aşçı, diğeri de boynu bükük bir fakir. Aşçı sözü almış:

– Hocam demiş, ben bu adamdan davacıyım. Dükkanın önünde fasulye pişiriyordum. Tencerenin kenarından buğusu çıkıyordu yemeğin. Bu adam elinde somunla geldi. Kopardığı lokmaları yemeğin buğusuna tutup başladı atıştırmaya. Nihayet koca bir ekmeği bitirdi. Ondan fasulye buğusunun parasını istedim, vermedi.

Nasreddin Hoca anlatılanları dikkatlice dinledikten sonra fakire dönüp:

– Doğru mu bunlar? diye sormuş.

– Evet, demiş fakir adam.

– Öyleyse para kesesini çıkar bakalım.

Zavallı fakir kadı efendiye karşı gelememiş. İçinde üç beş akçe bulunan para kesesini Hoca’ya uzatmış. Bu sefer aşçıyı çağırmış yanına. Keseyi kulağına yaklaştırarak şıngırdatmaya başlamış. Sonra da:

– Haydi demiş aldın işte alacağını. Aşçı:

– Nasıl olur? diye şaşkınlığını belli etmiş. Paramı vermediniz henüz. Hoca cevap vermiş:

– Fazla uzatma, yemeğin buğusunu satan paranın da sesini alır elbet!

Nasreddin Hoca
Devam Ediyor 0
4 sene 0 Cevaplar 597 görüntüleme 0

Beş şey, beş nevi insanda şiddetle kötülenmeye layıktır: Alimlerde fücur, hakimlerde hırs, kadınlarda hayasızlık, ihtiyarlarda zina, zenginlerde cimrilik.

Hz. Ali (R.A.)
0
4 sene 0 Cevaplar 487 görüntüleme 0

Her sabah iki melek yeryüzüne iner ve biri: “Allah’ım; (infak edene) verdiğinin yerine başka mal ver” diye dua eder. Diğeri de; “Allah’ım; malını kıskançlıkla elinde tutana zarar ver” diye beddua eder.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
0
4 sene 0 Cevaplar 451 görüntüleme 0

Meşhur Cimri Paşa, atlarının arpa yemesi gerektiğini söyleyen seyislerine kızar ve her seferinde “Lâ havle” çekermiş.

Bir gün atları dermansızlıktan yığılıp kalınca, hiddetle sormuş.

“Atlarıma ne oldu?”

Seyis, cevabı yapıştırmış:

“Ne olacak efendim, ‘Lâ havle’ yiye yiye ‘Ve lâ kuvvete’ oldular.”

Cimri Paşa'nın Seyisi
0
4 sene 0 Cevaplar 503 görüntüleme 0

Yemeyenin malını yerler:

 Pintinin yemeye kıyamayarak biriktirdiği malı, sağlığında gücünün yetmediği kişiler, öldükten sonra da mirasçıları bol bol yerler.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
4 sene 0 Cevaplar 577 görüntüleme 0

Malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür:

 Züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu halde yiyemeyen de bunun gibidir.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
4 sene 0 Cevaplar 517 görüntüleme 0