Kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır:

Çıkar sağladığı kimsenin hoşuna gidecek biçimde davranan dönek ve dalkavuk kimseler için kullanılan bir söz.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
3 sene 0 Cevaplar 312 görüntüleme 0