Cesaret, tehlikenin üstüne kabaca gitmek değildir. Cesaret, tehlike karşısında zarif davranmaktır.

Emile Zola
0
4 sene 0 Cevaplar 339 görüntüleme 0