Cesaret, tehlikenin üstüne kabaca gitmek değildir. Cesaret, tehlike karşısında zarif davranmaktır.

Emile Zola
0
5 sene 0 Cevaplar 375 görüntüleme 0