Bir insanın gücü yettiğince başkalarının iyiliği için çalışmak zorunda olduğu ve kimseye yararlı olmamanın değersizlikle eş anlamlı olduğu her ne kadar doğruysa da, dikkatimizi sadece bugüne yöneltmekle sınırlı kalmamak, torunlarımıza çok daha yararlı olacak şeyler yapmak söz konusu olduğunda, bugün yaşayanlara belki bir miktar yararı olacak şeyleri dikkate almamak daha doğrudur.

Rene Descartes
0
5 sene 0 Cevaplar 542 görüntüleme 0

Uzun bir ömür süren ve hayatının her anını çalışıp eser vererek oldukça verimli geçiren Süheyl Ünver Hoca’ya, ileri bir yaşta iken bazı dostları lâtife kabilinden sormuşlar:

– Hocam, Azrail sizi unuttu mu yoksa?

Süheyl Ünver’in cevabı şöyle olmuş:

– Hayır, Azrail’le yakında görüştük. Bana dedi ki: ‘Boş bulursam götürürüm.’

Süheyl Ünver Hoca
0
5 sene 0 Cevaplar 533 görüntüleme 0

Kalbinde her dakika şu ulvî tahassürün
Minkar-ı âteşini duy, daimâ düşün:
Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım?
Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım? ..
Yükselmek âsûmâna ve gülmek ne tatlı şey!
Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa…
Müştâk-ı feyz ü nûr olan âtî-i milletin
Meçhul elektrikçisi, aktâr-ı fikretin
Yüklen, getir -ne varsa- biraz meskenet-fiken,
Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen
Esmâr-ı bünye-hîzini, boş durmasın elin.
Gör dâima önünde esâtir-i evvelin
Gökten dehâ-yı nârı çalan kahramânını…
Ey Varsın bulunmasın bilecek nâm ü şânını.
Tevfik Fikret
0
5 sene 0 Cevaplar 627 görüntüleme 0

Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır.

Tevfik Fikret
0
5 sene 0 Cevaplar 496 görüntüleme 0