Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum.

Sokrates
0
3 sene 0 Cevaplar 349 görüntüleme 0

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız.

Konfüçyüs
0
3 sene 0 Cevaplar 266 görüntüleme 0

Bir şeyi bildiğin zaman, onu bildiğini göstermeye çalış. Bir şeyi bilmiyorsan, onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir.

Konfüçyüs
0
3 sene 0 Cevaplar 260 görüntüleme 0

Hiç bir şey bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor, öğret ona çocuktur. Pek çok şey biliyor, bildiğini de biliyor, takip et onu, akıllıdır.
İran Atasözü
0
3 sene 0 Cevaplar 377 görüntüleme 0

Abbasi Halifesi Harun Reşid, İmam-ı Azam Hazretleri’nin en alim talebelerinden biri olan Ebu Yusuf Hazretleri’ni, zamanın temyiz reisliğine getirmişti. Bir gün adamın biri gelip ona bir sual sordu ve “Bilmiyorum” cevabını alınca:

“Nasıl olur da bilmezsiniz,” dedi. “Bir de devlet hazinesinden maaş alıyorsunuz.”

Ebu Yusuf Hazretleri:

“Kardeşim,” diye cevap verdi. “Bize bildiğimiz şeyler için para veriyorlar. Eğer bilmediklerimiz için ücret alsaydık, devletin hazinesi yetmezdi.”

Ebu Yusuf
0
3 sene 0 Cevaplar 326 görüntüleme 0