Bir kimsenin bedbaht olmasının alameti üçtür:

1- Kendisine ilim verilip amelden mahrum bırakılması

2- Amel verilip ihlastan mahrum bırakılması

3- Allah dostları ile sohbete nail olup onlara hürmetten mahrum olması.

Muhammed Bin Fadl Belhi
0
3 sene 0 Cevaplar 303 görüntüleme 0

En bedbaht, en muzdarip, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır.

Bediuzzaman Said-i Nursi
0
3 sene 0 Cevaplar 237 görüntüleme 0