Batıda hükümet sansürü yerine seviye sansürü vardır. Bu seviyenin olmadığı memleketlerde kanun düşünceyi hudutlandırır. Düşünce hürriyeti isteyenler daha evvel düşünce seviyesinin yükselmesine hizmet etmelidirler.
Peyami Safa
0
4 sene 0 Cevaplar 406 görüntüleme 0

Şahsiyeti, Fransızların (Lejyon donör) nişaniyle mükafatlandırılan Tanzimat’ın Mecelle’sine karşılık, boyacı küpü tercüme kazanına sokulup çıkarılmış İsviçreli Türk Medeni Kanunu nedir?
Necip Fazıl Kısakürek
0
4 sene 0 Cevaplar 380 görüntüleme 0

İlk buhran devremizde, bağlı olduğumuz iman manzumesinin vecda ve aşkını kaybettikten sonra anlamadan kabuğa mıhlı kalmak yüzünden, Batı harikasını hemen müşahede altına alıp ciğerlerimize sindirmek ve şahsiyetimizi kaybetmeksizin kanımızda eritmek imkanlarından nasıl mahrum kaldıksa; ikinci buhran devremizde, ayılmak bilmez bir hayret ve dehşet psikolocyası altında, Batı’nın kabuğunu bir türlü oyamadık ve meyvesine eremedik.
Necip Fazıl Kısakürek
0
4 sene 0 Cevaplar 406 görüntüleme 0

Mesele, Batı’yı anlamak. Davanın en nazik istikameti, bütün mazi ve tarih hükümlerinin özü ve halinde bugün Doğu’nun Batı’ya karşı nasıl bir anlayış tavrı takınacağında.
Necip Fazıl Kısakürek
0
4 sene 0 Cevaplar 384 görüntüleme 0

Nasıl Hıristiyan ve Yahudiler sinelerinden bilhassa XVII. yüzyıl sonrasında hasıl ettikleri modernlik karşısında çaresiz kalışlarının faturasını yüzyıllar boyunca İslâm’a ödetme yolunu tutmuşlarsa, Türkiye’nin sağcıları ve solcuları da cumhuriyetin ilanı üzerinden daha bir yüzyıl geçmeden ufuksuz kalışlarının acısını Türk topraklarından İslâmcılık tezini silmek suretiyle çıkarmak istiyorlar.
İsmet Özel
0
4 sene 0 Cevaplar 363 görüntüleme 0

Alman denizine balıklama daldım. Nihayet bu denizden çıktığım zaman, kendimi “Batılılaşmış” buldum. Ömrümün sonuna kadar da böyle kaldım.

İvan Sergeyeviç Turgenyev
0
4 sene 0 Cevaplar 371 görüntüleme 0

Hayret verici bir canlılığa sahip olduğu için, Hz. Muhammed’in dinine karşı öteden beri yüksek bir hürmet beslerim. Bana öyle geliyor ki, daima değişmekte olan hayatın değişik safhalarında ve her devre uyacak bir görüntüsü olan yegane dindir. Benim gibi, oldukça şöhret kazanmış kimselerin gelecek hakkındaki kanaatlarına önem vermek gerekir. Ben İslamiyet için, yarınki Avrupa tarafından kabul edileceğini söyledim. Nitekim bugünkü Avrupa, İslamiyeti böyle görmeye başlamıştır. Ortaçağda kilise, tabilerine, taassub veya cehalet yüzünden İslamiyeti karanlık renklerle tasvir etmişti.

George Bernard Shaw
0
4 sene 0 Cevaplar 434 görüntüleme 0