Anadolu’da bir afet olup, yıllar sonra o insanların torunları gelseler, atalarının putperest olduklarını zannederler. Anıtlar, heykeller dolayısıyla… (Avrupalı Bir Düşünür)

Anonim (Anonymous, La Edri)
0
2 hafta 0 Cevaplar 6 görüntüleme 0