Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin aynı ellerde toplanması kesinlikle despotik bir devleti ifade eder.

Thomas Jefferson
0
3 sene 0 Cevaplar 300 görüntüleme 0

Güç söz konusu olduğunda, insanlara hiç bir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.

Thomas Jefferson
0
3 sene 0 Cevaplar 217 görüntüleme 0

Tarih bize özgürlük için en büyük tehlikenin, gücün tek bir elde toplanması olduğunu öğretmiştir. Devlet, özgürlüğümüzün korunması için gereklidir. Fakat gücün politik ellerde toplanması, özgürlüğümüz için bir tehlikedir. Özgürlüğümüzün korunması için devletin gücünün sınırlanması ve dağıtılması gereklidir.

Milton Friedman
0
3 sene 0 Cevaplar 304 görüntüleme 0

Devletin faaliyet alanı sınırlandırılmalıdır. Devletin başlıca görevi, kanun ve düzeni sağlamak, özel teşebbüslerin kendi aralarındaki sözleşmelerin yürürlüğünü temin etmek ve rekabetçi piyasaları teşvik etmek suretiyle özgürlüğümüzü korumak olmalıdır. Özgürlüklerin korunması, devletin gücünün sınırlandırılması ve desantralize edilmesi ile mümkündür.

Milton Friedman
0
3 sene 0 Cevaplar 310 görüntüleme 0

Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin kontrol altına alınmasını istiyoruz.

Lord Acton
0
3 sene 0 Cevaplar 270 görüntüleme 0

Hiçbir anayasa, eğer ekildiği toprak tiranlık veya barbar kültürüyle beslenmişse, yeşermez, hatta kök bile salmaz.

John Nicholas Gray
0
3 sene 0 Cevaplar 239 görüntüleme 0

Bireysel özgürlükleri korumada bir anayasanın etkinliği, yalnızca ekonomik ve politik gücün dağılımına değil, aynı zamanda korunması öngörülen halkın siyasi kültürüne de dayalıdır.

John Nicholas Gray
0
3 sene 0 Cevaplar 216 görüntüleme 0