Tüm insanlara eşit ve tam adalet sağlanılmalıdır; Din özgürlüğü, basın özgürlüğü, bireyin özgürlüğü, tarafsızca seçilmiş jüri önünde duruşmaya çıkma hakkı… Bu ilkeler bizim devrim ve reform çağına ulaşmamıza rehber olmuşlardır.

Thomas Jefferson
0
4 sene 0 Cevaplar 388 görüntüleme 0

Bütün zenginliğin bir avuç açgözlü insanın elinde bulunduğu ve çoğunluğun sefalet içinde yaşadığı bir toplumda kimse mutlu olamaz.

Thomas More
0
4 sene 0 Cevaplar 467 görüntüleme 0

Adalet yasama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir.

Walt Whitman
0
4 sene 0 Cevaplar 403 görüntüleme 0

Hakikate üyelerin oylarıyla karar vermek, akla ve adalete yapılmış dayanılmaz hakarettir.
William Godwin
0
4 sene 0 Cevaplar 361 görüntüleme 0