Meşhur Cimri Paşa, atlarının arpa yemesi gerektiğini söyleyen seyislerine kızar ve her seferinde “Lâ havle” çekermiş.

Bir gün atları dermansızlıktan yığılıp kalınca, hiddetle sormuş.

“Atlarıma ne oldu?”

Seyis, cevabı yapıştırmış:

“Ne olacak efendim, ‘Lâ havle’ yiye yiye ‘Ve lâ kuvvete’ oldular.”

Cimri Paşa'nın Seyisi
0
3 sene 0 Cevaplar 299 görüntüleme 0

Hey Çamlıca mehtâbı ne olmuş sana öyle?..
Küskün duruyorsun.
Bir şey kuruyorsun.
Seyrinle ıyan et bana, ilhâm ile söyle:
Aksetmede âlâm-ı vatandan mı bu halet?..
Anlat; bu tahavvül neye etmekte delâlet.
Vaktiyle ederken bu havâliyi zılâlin
Bir sâha-i nilî.
Ey neyyir-i leylî,
Matem döküyor arza bugün bedr ü hilâlin
Bir şeb ki, zîrinde küsûfun,
Seyrangehi olmakda tuyûfun.
Mâzîden esip gelmede bir nevha-i vâveyl..
Bir âh-ı müebbed.
Hangi güneşin mâtemidir zulmetin ey leyl,
Ey şi’r-i muakkad
Yıldızlar olur bence meâlin gibi nâ-yab
Atîde görünmezse o mâzideki mehtâb
Olmazdı sabahın da yarın gülmeye meyli
Pîşinde bu dîdar-ı mahûfun.
Kartallara baktım düşüyorlar yere bi-ta’b;
Oldum sanıyordum Melekü’l Mevt ile hem-hâb
Abdülhak Hamid Tarhan
0
3 sene 0 Cevaplar 410 görüntüleme 0

Bir taş at.
Bir taş daha at.
Bir şiir ateşle.
Bir yumruk yükselt.
Sesini yükselt.
Bir çocuk yetiştir.
Duvara bir slogan yaz.
Şehitleri an.
Bir hayal kur.
Tarihine sahip çık.
Sokaklara sahip çık.
Bir slogan at.
Bir tohum ek.
Bir ateş yak.
Terle.
Bir yara sar.
Bir dosta sevgi göster.
Hakikati söyle.
Arkanı kolla.
Gökyüzüne bak.
İz bırakma.
Aklını kullan.
İşçilerden öğren.
Bir yoldaşa öğret.
Bir hücreyi ziyaret et.
Bir savaş esiri kurtar.
Kendi kalbini çal.
Parolayı aklında tut.
Bir füzeyi calişmaz hale getir.
Bir fıkra anlat.
Bir plan yap.
Bir umut ışığı ol.
İsmini değiştir.
Bir teoriyi test et.
Bir dogmaya meydan oku.
Korkunu kullan.
Bir damla gözyaşı akıt.
Hainlerle hesaplaş.
Ağırlığını hakkıyla taşı.
Sevmek için mücadele et.
Sevdiğini söyle.
Sınırı aş.
Sevdiğini bir daha söyle.
Malcolm X (Hacı Malik el-Şahbaz)
0
3 sene 0 Cevaplar 237 görüntüleme 0

Uzayıp giden hayat yolunda, yolumuzun kesiştiği insanlar bizim için önemlidir. Yollarımızın kesiştiği insanlardan bir bölümü arkadaş olarak hem hayatımızda hem de yüreğimizde yer eder. Yıllar sonra kimisi tebessümle hatırlanır, kimisi de acı bir yüz ifadesi ile…
Maksim Gorki (Aleksey Maksimoviç Peşkov)
0
3 sene 0 Cevaplar 209 görüntüleme 0

Hemen hemen tüm iktisat politikası yazarları, tüm devlet adamları ve parti liderleri kapitalist ve sosyalist olmayan ideal bir sistem arayışı içerisindedirler. Bunların bir kısmı devlet müdahalesi ile özel mülkiyetin engellendiği, düzenlendiği ve yönlendirildiği bir sistemi arıyorlar. Biz bu iktisat politikasını ‘müdahalecilik’, sistemin kendisini ise ‘engellenmiş piyasa ekonomisi’ olarak adlandırıyoruz.

Ludwig Von Mises
0
3 sene 0 Cevaplar 293 görüntüleme 0

No answers Found.