Evrensellik nedir? Ahlaki evrensellik, kişinin yaşam biçimini diğer yaşam formlarının meşru talepleri karşısında relativize etmesi, yabancılara ve ötekilere kendisine tanınan aynı hakları tanıması, kendi kimliğini evrenselleştirme noktasında ısrarlı olmaması, farklı kimlikleri dışlamaması, ve hoşgörü alanlarının bugün olduğundan çok daha geniş bir şekilde düzenlenmesi anlamına gelmektedir.

Jürgen Habermas
0
2 sene 0 Cevaplar 154 görüntüleme 0

İnsanın davranışları üç temelden gelir,bu temellere dayanmaksızın üzerimizde etkili olabilecek bir güç düşünülemez. Bunların birincisi bencillik kendi iyiliğinden başka bir şey düşünmez ve sınırsızdır, ikincisi kötü ruhluluktur. Üçüncüsü de acımadır. Acıma, başkasının iyiliğini istemektir ve iyilikseverliğe, ruh yüceliğine değin ulaşabilir. İnsan davranışlarının hepsi, bu üç temelden birine yada aynı zamanda ikisine bağlanabilir.
Arthur Schopenhauer
0
2 sene 0 Cevaplar 230 görüntüleme 0

Vergiler halka göre genellikle kötü, devlete göre ise iyidir; vergiler halk için daima aşırı; devlet için daima yetersizdir.

Juan de Mariana
0
2 sene 0 Cevaplar 237 görüntüleme 0

Cenâb-ı Hakk’ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar; fakat O, bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz.

Şeyh Sadi-i Şirazi
0
2 sene 0 Cevaplar 179 görüntüleme 0

No answers Found.