Hakikate yalnız bir yoldan gidilir, fakat ondan uzaklaştıran yol, binlercedir.

La Bruyere
0
2 sene 0 Cevaplar 273 görüntüleme 0

Her insan adalet yasalarını ihlal etmediği sürece kendi çıkarını istediği şekilde gözetmeye, sahip olduğu sanayi ve sermayeyi diğer insanlarla rekabete sokmaya tamamen özgür bırakılmıştır.

Adam Smith
0
2 sene 0 Cevaplar 314 görüntüleme 0

Fazla yüz bulan dediğini yaptıran aşk bezginlik verir. İyi bir yemeği fazla kaçırmak gibi mideyi bozar.

Ovidius
0
2 sene 0 Cevaplar 163 görüntüleme 0

Allah’a itaat etmek, fakat reddedilmekten korkmak bahtiyarlık alameti; Allah’a asi olmak ama O’nun katında makbul olmayı ummak bedbahtlık alametidir.

Ebu Osman Nisaburi
0
2 sene 0 Cevaplar 233 görüntüleme 0

No answers Found.