Tanrı’nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur.
Rene Descartes
0
2 sene 0 Cevaplar 167 görüntüleme 0

İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.
Johann Wolfgang Von Goethe
0
2 sene 0 Cevaplar 190 görüntüleme 0

Bana Allah’ım Gerek
Neyleyim ben dünyayı, bana Allah’ım gerek.
Gerekmez mâsivâsı, bana Allah’ım gerek.
Ehli dünya dünyada, ehli ukbâ ukbâda,
Her biri bir sevdada, bana Allah’ım gerek.
Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister,
Âşık cananın ister, bana Allah’ım gerek.
Fâni devlet gerekmez, türlü ziynet gerekmez,
Haksız Cennet gerekmez, bana Allah’ım gerek.
Mecnûn ister Leylâ’yı, Vâmik özler Azrâ’yı,
Nidem gayri sevdayı, bana Allah’ım gerek.
Bülbül güle eder zâr, pervâneyi yakmış nâr,
Her kulun bir derdi var, bana Allah’ım gerek.
Beyhude hevâyı ko, Hak’kı bulagör yâhu,
Hüdâî’ nin sözü bu, bana Allah’ım gerek

Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri
0
2 sene 0 Cevaplar 105 görüntüleme 0

Birine göre adaletli olan şey, diğerine göre haksızlıktır; birine göre güzel olan, diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan, diğerine göre çılgınlıktır.

Ralph Waldo Emerson
0
2 sene 0 Cevaplar 233 görüntüleme 0

No answers Found.