Böyle olacağını bilseydim, bir ayakkabı tamircisi olurdum.

0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.
0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.
0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

En önemli insanı çaba, eylemlerimizde ahlaklı olmak için çalışmaktır. İç dengemiz ve hatta varoluşumuz buna bağlıdır. Ancak iyi ahlaklı eylemler hayata güzellik ve onur verebilir.
0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.
0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

Başarılı bir insan olmaya değil, değerli bir insan olmaya çalışın.

0
6 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir.

0
2 ay 0 Cevaplar 52 görüntüleme 1

Alçalmak, yükselmekten daha kolaydır.

0
2 ay 0 Cevaplar 62 görüntüleme 3

İnsan hiçbir zaman tamamı ile mutsuz olmaz.

0
2 ay 0 Cevaplar 52 görüntüleme 2

Sana gerekli olmayan şey hakkında konuşma.

0
3 ay 0 Cevaplar 14 görüntüleme 0

Müslümanların öğrenmesi lazım olan bilgilere Ulum-i İslamiyye (Müslümanlık bilgileri) denir. İslam dininin emrettiği bu bilgileri Resulullah Aleyhisselam ikiye ayırmıştır. Biri, “Ulum-i Nakliyye”, yani din bilgileri; diğeri “Ulum-i Akliyye” yani fen bilgileridir, buyurmuştur. Din bilgileri, dünyada ve ahirette, huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir.

0
3 ay 0 Cevaplar 13 görüntüleme 0

Sufi batınını ve zahirini Allah’ın Kitabına ve Resulünün sünnetine uyarak arıtandır. O, safiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarını terkeder.

0
3 ay 0 Cevaplar 17 görüntüleme 0

Bidayetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.
0
3 ay 0 Cevaplar 16 görüntüleme 0

Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.

0
3 ay 0 Cevaplar 16 görüntüleme 0

Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamıştın,çözülmüyor mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor mihriban
Yar,deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor mihriban
Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor mihriban
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut cizilmiyor mihriban
Boşa bağlanmış bülbül gülüne
Kar koysan köz olur aşkın külüne
Şaştım karabahtım tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor mihriban
Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor mihriban
0
3 ay 0 Cevaplar 20 görüntüleme 0

Tecrübeme göre eğitimsiz kimselerin erdemleri de azdır

0
3 ay 0 Cevaplar 14 görüntüleme 0

Bir insanın daha dürüst olmayı seçmesi, kendi takıntı ve saplantılarını sağaltmaya çalışmasından çok daha kolaydır.
0
3 ay 0 Cevaplar 14 görüntüleme 0

Avrupa’daki bütün büyük monarşilerde, eğer hükümdarın sahip olduğu topraklar özel mülkiyet olsaydı birkaç yıl içerisinde daha verimli olurdu ve daha fazla ürün elde edilirdi.

0
3 ay 0 Cevaplar 15 görüntüleme 0

No answers Found.

Böyle olacağını bilseydim, bir ayakkabı tamircisi olurdum.

0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.
0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk.
0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

En önemli insanı çaba, eylemlerimizde ahlaklı olmak için çalışmaktır. İç dengemiz ve hatta varoluşumuz buna bağlıdır. Ancak iyi ahlaklı eylemler hayata güzellik ve onur verebilir.
0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.
0
5 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

Başarılı bir insan olmaya değil, değerli bir insan olmaya çalışın.

0
6 gün 0 Cevaplar 4 görüntüleme 0

Tevazu kimden olursa olsun hakkı, doğruyu, gerçeği kabul etmendir.

0
2 ay 0 Cevaplar 52 görüntüleme 1

Alçalmak, yükselmekten daha kolaydır.

0
2 ay 0 Cevaplar 62 görüntüleme 3

İnsan hiçbir zaman tamamı ile mutsuz olmaz.

0
2 ay 0 Cevaplar 52 görüntüleme 2