"Anayasa" Hakkında Kim Ne Demiş?

Bireysel özgürlükleri korumada bir anayasanın etkinliği, yalnızca ekonomik ve politik gücün dağılımına değil, aynı zamanda korunması öngörülen halkın siyasi kültürüne de dayalıdır.

John Nicholas Gray
Kategori: Genel
Anayasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiçbir anayasa, eğer ekildiği toprak tiranlık veya barbar kültürüyle beslenmişse, yeşermez, hatta kök bile salmaz.

John Nicholas Gray
Kategori: Genel
Anayasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin kontrol altına alınmasını istiyoruz.

Lord Acton
Kategori: Genel
AnayasaDevletGüç
Benzer Yazılar Yorumlar

Yargı içerisinde mahkemelerin tam bağımsızlığı, anayasa içerisinde güvence altına alınmalıdır.

Alexander Hamilton
Kategori: Genel
AnayasaHukukMahkemelerYargı
Benzer Yazılar Yorumlar

Toplum özünde bir sözleşmedir.

Edmund Burke
Kategori: Genel
AnayasaToplum
Benzer Yazılar Yorumlar

Anayasa içerisindeki mevcut tüm iyi kuralları korumamız gerektiğini savunan bir muhafazakar ve bütün kötü kuralları kaldırmamız gerektiğini savunan bir radikal düşünce taraftarıyım.

Benjamin Disraeli
Kategori: Genel
AnayasaMuhafazakarlıkYenilikçilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Güç ve onun sıkı denetimi iyi bir devlet için gereklidir.

Woodrow Wilson (Thomas)
Kategori: Genel
AnayasaDenetimDevletGüç
Benzer Yazılar Yorumlar

Herhangi bir devlet sistemini anayasa ile sınırlandırırken ve kontrol ederken, her insanın hilekar olabileceği varsayılmalı, eylem ve davranışlarında özel çıkardan başka bir amacının olmayacağı düşünülerek önlemler alınmalıdır.

David Hume
Kategori: Genel
AnayasaDevletSistem
Benzer Yazılar Yorumlar

Anayasal Devlet İlkesi, siyasal gücü elinde bulunduran kimselerin bu güçlerini kötüye kullanabileceklerinin varsayılmasını şart koşar.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
AnayasaDevletİktidar
Benzer Yazılar Yorumlar

Sözleşme özgür devletin temelidir.

James Madison
Kategori: Genel
AnayasaDevletSözleşme
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Kader

Kenân Rıfâi'ye sormuşlar:

- Madem ki, neticede kaderin dediği oluyor. O halde niçin çalışıyoruz?

Şu cevabı vermiş:

- Çalışmak da kaderin icabı olduğu için!

Ken'an Rifai Büyükaksoy