"Amel" Hakkında Kim Ne Demiş?

En güvendiğim sağlam amelim ilmi yaymak için yaptığım çalışmadır

Ata Bin Meysene
Kategori: Genel
Amelİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz.

Şeyh Hariri
Kategori: Genel
AmelTakva
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi amellerim arasında en değerli bulduğum, salih bir zata olan sevgimdir.

Abdullah El-Müzeni
Kategori: Genel
AmelSevgiSevmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Amellerin şahı üçtür: Mal az olduğunda da cömert olmak. Yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak. Kendisinden korkulan veya birşey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

Bişr-i Hafi
Kategori: Genel
Allah'tan KorkmakAmelCömertlikDoğruHaram
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kimsenin bedbaht olmasının alameti üçtür:

1- Kendisine ilim verilip amelden mahrum bırakılması

2- Amel verilip ihlastan mahrum bırakılması

3- Allah dostları ile sohbete nail olup onlara hürmetten mahrum olması.

Muhammed Bin Fadl Belhi
Kategori: Genel
AmelBedbahtBedbahtlıkHürmetİhlasİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Gücünüz nispetinde amel işleyiniz. Zira siz usanmadıkça Allah (ibadetlerinizin karşılığını vermekten) usanmaz.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Amelİbadet
Benzer Yazılar Yorumlar

Ölümü tadan kişi kabre konulduğunda her taraftan ateş yakılır. Eğer ona mani olacak amel yoksa azap görür.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
KabirAmelMezarÖlüm
Benzer Yazılar Yorumlar

Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimAmelİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Ameller niyetlere göre değer kazanır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AmelNiyet
Benzer Yazılar Yorumlar

İlmi ile amel etmeyen alim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.

İmamı-ı Gazali (Ebu Hamid Muhammed Bin Muhammed El-Gazali)
Kategori: Genel
AlimAmelİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

İstenip de, namusa dokunmadan verilebilecek ne varsa isteyin, lütfen

William Shakespeare