"Azim" Hakkında Kim Ne Demiş?

Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur

Anton Çehov
Kategori: Genel
AzimÇabaÇalışmakGayret
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

J. Keth Moorhead
Kategori: Genel
AzimBaşarıÇalışmakGayret
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

La Fontaine (Jean De La Fontaine)
Kategori: Genel
AzimÇileGayeGayretHedefZaferZorluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir kuyudan her gün toprak çeker, her gün orayı kazar, eşersen, sonunda arı duru suya ulaşırsın.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
AzimÇalışmakEmekGayret
Benzer Yazılar Yorumlar

Hazine, eziyet çekene, çalışıp çaba gösterene gözükür.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
AzimÇabaÇalışmakEziyet ÇekmekGayret
Benzer Yazılar Yorumlar

Satrançta piyon yola çıkar da sonunda yüce vezir olur.

Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kategori: Genel
AzimBaşarıÇalışmakHedefİlerlemeSabır
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar.

Necmettin Erbakan
Kategori: Genel
DavaAzimKararlılıkBaşlangıç
Benzer Yazılar Yorumlar

İman varsa imkanda vardır, Milli Görüş'çü asla vazgeçmez.

Necmettin Erbakan
Kategori: Genel
DavaAzimMilli Görüşİmkan
Benzer Yazılar Yorumlar

Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak

Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak... 
Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak. 
Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle. 
İmanı olan kimse gebermez bu ölümle: 
Ey dipdiri meyyit, 'İki el bir baş içindir.' 
Davransana... Eller de senin, baş da senindir! 
His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin? 
Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin. 
Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz? 
Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz? 
Atiyi karanlık görüvermekle apıştın? 
Esbabı elinden atarak ye'se yapıştın! 
Karşında ziya yoksa, sağından, ya solundan 
Tek bir ışık olsun buluver... Kalma yolundan. 
Alemde ziya kalmasa, halk etmelisin, halk! 
Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk! 
Herkes gibi dünyada henüz hakk-i hayatın 
Varken, hani herkes gibi azminde sebatın? 
Ye's öyle bataktır ki; düşersen boğulursun. 
Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun! 
Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar; 
Me'yus olanın ruhunu, vicdanını bağlar 
Lanetleme bir ukde-i hatır ki: çözülmez... 
En korkulu cani gibi ye'sin yüzü gülmez! 
Madam ki alçaklığı bir, ye's ile şirkin; 
Madam ki ondan daha mel'un daha çirkin 
Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- iman, 
Nevmid olarak rahmet-i mev'ud-u Huda'dan, 
Hüsrana rıza verme... Çalış... Azmi bırakma; 
Kendin yanacaksan bile, evladını yakma! 

Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş... 
Sesler de: 'Vatan tehlikedeymiş... Batıyormuş! ' 
Lakin, hani, milyonları örten şu yığından, 
Tek kol da yapışsam demiyor bir taraftan! 
Sahipsiz olan memleketin batması haktır; 
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. 
Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar... 
Uğraş ki: telafi edecek bunca zarar var. 
Feryad ile kurtulması me'mul ise haykır! 
Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır! 
'İş bitti... Sebatın sonu yoktur! ' deme, yılma. 
Ey millet-i merhume, sakın ye'se kapılma. 

Mehmed Akif Ersoy
Kategori: Şiirler
ÜmitsizlikİmanAzim
Benzer Yazılar Yorumlar

Azmine Sarıl

Ye's öyle bir bataktır ki, 
Düşersen boğulursun 
Azmine sarıl sımsıkı 
Bak ne olursun

Mehmed Akif Ersoy
Kategori: Şiirler
AzimÜmitsizlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.

Thomas Jefferson