"Alim" Hakkında Kim Ne Demiş?

Biz, ilmi yazmayan kişiyi, ilmi bilen kişi olarak kabul etmezdik.

Muaviye Bin Kurre
Kategori: Genel
AlimİlimYazmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Eskiden bir insan ilim uğruna malını harcardı. Şimdi ise insanlar ilim sayesinde para kazanıyor.

Zünnun-ı Mısri (Zu’l-Nun el-Mısri, Mısır’ın Yunusu)
Kategori: Genel
Alimİlimİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

Kişi, bulunduğu ülkede kendisinden alim birisinin mevcudiyetini kabul ettiği müddetçe, hakikaten alimdir. Kendisini bütün alimlerden üstün gördüğü takdirde, cahilliğini ortaya koymuş olur.

Abdullah Bin Mübarek
Kategori: Genel
AlimCahil
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı olan üç kimseyi hafife almaz; Alimleri, hükümdarları, dostları. Alimleri hafife alanın ahireti gider, sultanları hafife alanın dünyası gider, dostlarına mürüvveti olmayanın dostluğu gider.

Abdullah Bin Mübarek
Kategori: Genel
AkıllıAlimDostHafife AlmakHükümdarSultanYönetici
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Alimİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimAmelİlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimUlemaİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilginler, Nebilerin varisleridir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimBilginİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

Alimin mürekkebi, şehidin kanından üstün gelir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AlimBilginİlim Adamı
Benzer Yazılar Yorumlar

İlim adamları için yokluk içinde yaşadığı halde kanaat sahibi olmaktan daha değerli bir ziynet yoktur.

İmam-ı Şafii
Kategori: Genel
Alimİlim AdamıKanaatkarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Barış istiyorsanız savaşa hazır olun.

Sezar (Jül Sezar, Gaius Julius Caesar)