"Akıl" Hakkında Kim Ne Demiş?

Bey adı bilig kelimesi ile ilgilidir; bilig’in lamı giderse, beg adı kalır. Bey halkı bilgi ile elinde tutar; bilgisi olmazsa aklı işe yaramaz. İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir. Beylik hastalığının ilacı akıl ve bilgidir.

Yusuf Has Hacib
Kategori: Genel
AkılBilgiYönetici
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır.

Hz. Süleyman (A.S.)
Kategori: Genel
AkılKonuşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Beşer aklı, dünyanın en tehlikeli vebasıdır.

Jean Calvin
Kategori: Genel
Akıl
Benzer Yazılar Yorumlar

Aklı ve gerçekleri kullanan bir insan mükemmele erişecektir. Doğa insanın akıl gücüne bir sınırlama getirmemiştir.

Marquis de Condorcet (Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat)
Kategori: Genel
AkılGerçek
Benzer Yazılar Yorumlar

Tüm tiranlıklar içerisinde akla yapılan eziyet en kötüsüdür.

John Dryden
Kategori: Genel
AkılTiranTiranlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyalığı artınca sevinenler, hergün eksilmekte olan ömrüne üzülmeyenler arasında aklı noksan olmayan yoktur.

Ebu'd Derda
Kategori: Genel
AkılAkılsızDünyaHayatÖmürYaşam
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.

Lin Yutang
Kategori: Genel
AkılKitapOkumak
Benzer Yazılar Yorumlar

Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik.

Ernst Haeckel
Kategori: Genel
AkılBilgisizlikİlimKötülükTembellik
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.

John Milton
Kategori: Genel
AkılAkıllılıkAydınlık
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanın aklı kendisine sınırlamalar getirilmesinden nefret eder.

Joseph Addison
Kategori: Genel
AkılDüşünce Özgürlüğü
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Bir insan bir bölmede doğru yaparken, başka bir bölmede yanlış yapamaz. Hayat bir bütündür.

Gandhi (Mahatma, Mohandas Karamçand Gandi)