"Açgözlülük" Hakkında Kim Ne Demiş?

Bey tokgözlü, sözünde ve hareketinde açık ve vazıh davranmalıdır. Gözü aç adam hiç bir şey ile doymaz. Açgözlülük, ilacı ve devası bulunmayan bir hastalıktır; onu bütün dünya kahinleri bir araya gelse yine tedavi edemezler. Bütün açlar yer ve içerler de, nihayet doyarlar; aç gözlü adamın açlığı ancak ölümle nihayete erer.

Yusuf Has Hacib
Kategori: Genel
AçgözlülükYöneticiYöneticilikYönetim
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlu’nun karnını sadece toprak doldurur.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
AçgözlülükAdemoğluİnsanTamahkarTamahkarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Göz mideden büyüktür.

Alman Atasözü
Kategori: Genel
AçgözlülükAçlıkTamahTamahkarlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Yiyin efendiler yiyin! Bu han-i istiha sizin! / Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!

Tevfik Fikret
Kategori: Genel
Açgözlülük
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün zenginliğin bir avuç açgözlü insanın elinde bulunduğu ve çoğunluğun sefalet içinde yaşadığı bir toplumda kimse mutlu olamaz.

Thomas More
Kategori: Genel
ZenginlikPaylaşımAçgözlülükAdalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Han-ı Yağma

Bu sofracık, efendiler - ki iltikaama muntazır 
Huzurunuzda titriyor - bu milletin hayatıdır; 
Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazr! 
Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır... 

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir 
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir? 
Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir! 
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir... 

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say 
Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray, 
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay; 
Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay... 

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar 
Gurur-ı ihtiıamı var, sürur-ı intikaamı var. 
Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar. 
Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar... 

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını 
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini 
Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini. 
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini... 

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! 
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak! 
Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, 
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... 

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Tevfik Fikret
Kategori: Şiirler
AçgözlülükŞerefYağmaHazıra KonmakSofra
Benzer Yazılar Yorumlar

Argo

Ağacı sevecektiniz, 
Yoldunuz, dal bırakmadınız... 
Yılına al bırakmadınız, 
Yemişini yiyecektiniz. 

Kadını sevecektiniz, 
Aldınız, ver bırakmadınız.. 
Sevi'ye yer bırakmadınız, 
Ona ben değil, sen diyecektiniz. 

Büyünürken zamanla, 
Küçüldünüz zamanla, 
Arıları kovdunuz dumanla, 
Kovanda bal bırakmadınız. 

Sobayı söndürdünüz, 
Isıyı öldürdünüz, 
Hava basıp üfürdünüz, 
Mangalda kül bırakmadınız. 

Parayla yamalı bohça'da, 
Kapanık, dar bir açıda, 
O caanım ikili bahçede 
Bir renk, bir gül bırakmadınız. 

Bir eliniz vardı, bir cebiniz, 
Başınıza vurdu keliniz, 
Alıp sattınız hepiniz, 
Depoda mal bırakmadınız.

Özdemir Asaf
Kategori: Şiirler
HırsAçgözlülük
Benzer Yazılar Yorumlar

Nice hastalıklar vardır, elde olmayanı istemekten gelir.

Andre Gide (Andre Paul Guillaume Gide)
Kategori: Genel
HastalıkAçgözlülükİstemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Aristo
Kategori: Genel
ArzuNefsAçgözlülük
Benzer Yazılar Yorumlar

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Aristo
Kategori: Genel
FaziletAçgözlülükMuhteris
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

İnci ele geçtikten sonra denize ne gerek var?

İran Atasözü