"Avlamak" Hakkında Kim Ne Demiş?

Kuşu kuşla avlarlar:


Elde edilmek istenen kimse, daha önce elde edilmiş kimse aracılığıyla tuzağa düşürülür.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
TuzakAvlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

 Şahin ile deve avlanmaz:


 Küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
AvlamakElde EtmekSahip Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Tercan

Mamahatun Türbesi iki katlı
Alt katta yılan parlar

Bir at kişner sümbüli
Kamyonları ala boyar

Rüzgar
Az ötedeki
Eski kervansarayı
Eleştirir durur

İhtiyar adamla çocuk
Ordadırlar

Hiç konuşmazlar

Çömelmiştir ihtiyar
Bir olanak gibi
Sıkmıştır avucunu

Çocuğunsa
- Göz göze gelebilirseniz -
İpi kopmuş bir uçurtma
Hızla uzaklaşır bakışlarından.

Cemal Süreya