"Avlamak" Hakkında Kim Ne Demiş?

Kuşu kuşla avlarlar:


Elde edilmek istenen kimse, daha önce elde edilmiş kimse aracılığıyla tuzağa düşürülür.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
TuzakAvlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

 Şahin ile deve avlanmaz:


 Küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez.

Anonim (Anonymous, La-Edri)
Kategori: Atasözleri
AvlamakElde EtmekSahip Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Mülkiyeti ortak olarak kullanan insanlar arasında sık sık anlaşmazlık çıktığını çok iyi biliyoruz.

Thomas Aquinas (Aquina'lı Thomas)