"Asker" Hakkında Kim Ne Demiş?

Zorunlu askerlerin tek meşru kullanımı, milletin en önemli ve hayati çıkarlarının korunması amacı doğrultusunda olmalıdır.

Richard Flacks
Kategori: Genel
AskerAskerlikOrdu
Benzer Yazılar Yorumlar

Türk milleti iki bin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türkler’in mesleği askerliktir.

Donaldson
Kategori: Genel
AskerAskerlikTürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Askerlerin kanına işlemiş olan yüksek disiplin düşüncesi onların adalet düşüncesini zayıflatmaya yetmez mi? Disiplin demek itaat demektir.

Emile Zola
Kategori: Genel
AdaletAskerDisiplinİtaat
Benzer Yazılar Yorumlar

Türkler’den başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

Hamilton (Ian Standish Monteith)
Kategori: Genel
AskerOrduTürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin öldürdüğünü öğreten ordudur.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
AskerBilimEğitimİlimÖğretmenOrdu
Benzer Yazılar Yorumlar

Conkbayırı’nda 57. Piyade Alayı’na:

Çanakkale Muharebeleri’nde, Conkbayırı’nda 57. Piyade Alayı’na:


Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
AskerKomutanKumandanOrduSavaşSavaşmakŞehitlik
Benzer Yazılar Yorumlar

Sakarya Meydan Muharebesi’nde

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.


Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
AskerSavaşSavunmaVatanMüdafa
Benzer Yazılar Yorumlar

Osman Gazi’nin, Oğlu Orhan Gazi’ye Vasiyeti

“Ey oğul!


Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helale harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma. Devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme. Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz.


Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan'ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer'i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bid'atten sakın. Zulme ve bid'ate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar.


Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa askerin secaatine; reislerin ve kumandanların bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de birçok hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük zararlar görür. Beytü'l-malı koru! Devletin servetini çoğaltmaya çalış. Şer'i şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.


Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla.


Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar. Askeri erkanı iyi koru. Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler, devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun.


Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip hak etmediğim halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye'ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi'yi ve ashabını, başka sana tabi olanları koru. Allah'ın (C.C.) hakkını ve kulların hukukunu gözet ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah'ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru. Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma.


Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan.”

Osman Gazi (Osman Bey, 1. Osman El Gazi)
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
AdaletAlimAskerCihadDevletDevlet ErkanıDevlet HazinesiDinEdipEğitimEhilHakHalkHukukİdareciİdarecilikİlim AdamıMilletÖğütOrduOsmanlıSadakatSanatçıSavaşUlemaVasiyetYöneticiYöneticilikLiyakatSanatkarBeyt-Ül Mal
Benzer Yazılar Yorumlar

Traş Edilen Sakal Daha Gür Biter.

Osmanlı Donanması’nın ilk defa bozguna uğradığı İnebahtı Deniz Savaşı’ndan sonra, 2. Selim’in emriyle yeni bir donanma kurulur.


Donanmayı kurmakla görevlendirilen Kılıç Ali Paşa, bahar ayında donanmayı her şeyi ile hazırlamıştı. İnebahtı’da Kıbrıs’ı almak için uğraşan Haçlı Armadası bu amacına ulaşamamıştı. İnebahtı bozgununun sorumlusu olan Sokullu Mehmed Paşa, 7 Mart 1573’de Venedik büyükelçisi Barbaro’ya şöyle demişti:


- Biz sizden Kıbrıs Krallığı'nı alarak kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yenmekle bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama tıraş edilen sakal daha gür biter.

Sokullu Mehmed Paşa (Sokollu)
Kategori: Tarihte İz Bırakan Sözler
AskerOsmanlıSavaş
Benzer Yazılar Yorumlar

Cesaret

Sultan Alp Arslan 27 bin askeriyle Bizans toplarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:

- 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.

Alp Arslan hiç önemsemeyerek şöyle der:

- Biz de onlara yaklaşıyoruz.

Sultan Alparslan
Kategori: Nükteler
AskerCesaretKomutanOrduSavaşSelçuklu
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

İnsanın kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, başkalarının felaketini paylaşabilmesi daha büyük hünerdir.

Joseph Joubert