"Akıncı" Hakkında Kim Ne Demiş?

Akıncılar

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik    
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik 
   
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"    
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle 
   
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan    
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan 
   
Bir gün yine doludizgin atlarımızla    
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla 
   
Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de    
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde 
   
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik    

Yahya Kemal Beyatlı
Kategori: Şiirler
OrduZaferKahramanlıkAkıncı
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Gençliğin güzel bir yüzü, ihtiyarlığın güzel bir ruhu vardır.

İsveç Atasözü