"Avrupa" Hakkında Kim Ne Demiş?

Avrupa

Bir konuşmacı “İnkılaplarımızla Avrupa’yı on asır geride bıraktık!” diye nutuk çekerken, Yahya Kemal esefle dizine vurarak:

“Hay Allah ya!” demiş. “Şu Avrupa’yla da bir türlü beraber olamıyoruz. Ya geri kalıyoruz, ya onu geçiyoruz.!..”

Yahya Kemal Beyatlı
Kategori: Nükteler
Avrupa
Benzer Yazılar Yorumlar

Dünyayı ezen sömürü canavarının beyni siyonizm, kalbi haçlı Avrupa, sağ kolu Amerika, sol kolu Rusya'dır.

Necmettin Erbakan
Kategori: Genel
SiyonizmAvrupaSömürmekRusyaSömürüAmerika
Benzer Yazılar Yorumlar

Avrupa'nın bilgili adamlarına ve filozoflarına: sizin için Fichte gibi çenesi düşük birisi bütün zamanların en büyük düşünürü Kant'ın eşitidir ve Hegel gibi ise yaramaz, arsız bir şarlatan derin düşünür olarak değerlendirilir. Bu yüzden sizin için yazmıyorum.


Arthur Schopenhauer
Kategori: Genel
AvrupaFelsefe
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayret verici bir canlılığa sahip olduğu için, Hz. Muhammed'in dinine karşı öteden beri yüksek bir hürmet beslerim. Bana öyle geliyor ki, daima değişmekte olan hayatın değişik safhalarında ve her devre uyacak bir görüntüsü olan yegane dindir. Benim gibi, oldukça şöhret kazanmış kimselerin gelecek hakkındaki kanaatlarına önem vermek gerekir. Ben İslamiyet için, yarınki Avrupa tarafından kabul edileceğini söyledim. Nitekim bugünkü Avrupa, İslamiyeti böyle görmeye başlamıştır. Ortaçağda kilise, tabilerine, taassub veya cehalet yüzünden İslamiyeti karanlık renklerle tasvir etmişti. 

George Bernard Shaw
Kategori: Genel
İslamBatıAvrupaHz. Muhammed (S. A. V.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Basit bir üslupla açıklanamayacak şeyler vardır. Kötülüğün temeline temas etmek ve işitilen bazı şeyleri akılların anlaması zordur. Şekspir dramalarında insanın içindeki kötülüğün aşırı dürtülerini ve bu kötülüğün kaynağını yakalamaya teşebbüs etmiş, ancak başaramamıştır. Ben de kötülüğün sebeplerini anlamayı deniyorum ama bunu tam manasıyla yakalayamıyorum. Eğer 20. yüzyıl Avrupa'sında Almanlar tarafından Yahudiler'e ve Sırplar tarafından Müslümanlara sistematik olarak yapılan iki büyük soykırımı düşünecek olursak, bunu tam olarak açıklamak şöyle dursun, temel sebeplerini dahi elde etmek zor olacaktır.

Aliya İzzetbegoviç (Bilge Kral, Alija İzetbegovic)
Kategori: Genel
KötülükSoykırımMüslümanAvrupaBatı
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsanların istekleri değişir, zaten şu fani dünyada değişmeyen ne var ki? Milletler ebedi değildir. Başlamışlardır ve nihayete ereceklerdir. Muhtemelen onların yerini tedricen Avrupa Konfederasyonu alacaktır. Ne var ki, yaşadığımız yüzyılın kanunu bu değil. Bugün milletlerin mevcudiyeti iyi, hatta zaruridir. Onların mevcudiyeti, hürriyetin teminatıdır. Hürriyet ki, dünyanın sadece bir kanunu ve sadece bir hükümranı olduğunda kaybolurdu.

Ernest Renan
Kategori: Genel
MilletAvrupaKonfederasyon
Benzer Yazılar Yorumlar

Avrupalıların düşündürücü ve vazgeçilmez tutkusu, güçlerinin yeni araçlarını kullanmak için gösterdikleri sabırsızlıktır. (Preface Historigue (1809) âla description de I'egypte)

Jean Baptiste Joseph Fourier
Kategori: Genel
AvrupaAvrupalıAb
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Bülbül

Bir gamlı hazânın seherinde, 
Isrâra ne hâcet yine bülbül? 

Bil, kalbimizin bahçelerinde, 
Cân verdi senin söylediğin gül. 

Savrulmada gül şimdi havada, 
Gün doğmada bir başka ziyâda.

Ahmed Haşim