"Anarşi" Hakkında Kim Ne Demiş?

Yunanca kökenli ‘demokrasi’ kelimesi, halk (demos) ve güç (kratos) veya fiil olarak kratein kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kratein fiili, alternatif bir fiil olan archein‘in (monarchy, oligarchy, anarchy gibi) aksine hukuk kuralından ziyade kaba gücü ifade etmektedir. Eski Yunan’da kratein yerine archein kökeninin alınarak demarşi (demarchy) kavramının kullanılmasının nedeni, daha önce Atina’da demarşi kelimesinin bir bölge ya da grubun başkanı için kullanılır olmasıydı. O dönemde demarşi, geniş bir halk topluluğu mevcut olmadığından kullanılamazdı. Bugün için bir ideal olarak demokrasi yerine demarşi kelimesini kullanmamız için bir engel yoktur.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
AnarşiDemokrasiMonarşiOligarşiSistemler
Benzer Yazılar Yorumlar

Bekarları çoğalan cemiyet, gizli bir anarşi geçiriyordur. Ya büyük bir inkılaba, ya inhitata gidecektir.

Peyami Safa
Kategori: Genel
BekarlıkAnarşiDevrim
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

İnsan daima başına gelen felaketleri sayar, sevinçleri değil. Eğer saysaydı, dünyanın kendisine yeterince mutluluk sunmuş olduğunu anlardı.

Dostoyevski (Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky)