"Allah (C. C.)" Hakkında Kim Ne Demiş?

Allah’a malik olan neden mahrumdur, Allah’tan mahrum olan neye malik?.

Abdülhakîm Arvâsî
Kategori: Genel
Allah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Bana Allah'ım Gerek
Neyleyim ben dünyayı, bana Allah'ım gerek.
Gerekmez mâsivâsı, bana Allah'ım gerek.
Ehli dünya dünyada, ehli ukbâ ukbâda,
Her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek.
Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister,
Âşık cananın ister, bana Allah'ım gerek.
Fâni devlet gerekmez, türlü ziynet gerekmez,
Haksız Cennet gerekmez, bana Allah'ım gerek.
Mecnûn ister Leylâ’yı, Vâmik özler Azrâ’yı,
Nidem gayri sevdayı, bana Allah’ım gerek.
Bülbül güle eder zâr, pervâneyi yakmış nâr,
Her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek.
Beyhude hevâyı ko, Hak’kı bulagör yâhu,
Hüdâî’ nin sözü bu, bana Allah'ım gerek

Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri
Kategori: Genel
Allah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır.

Safvan Bin Süleyman
Kategori: Genel
Allah (C. C.)Allah KorkusuAllah SevgisiKıyamet
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır.

Serrac
Kategori: Genel
Allah (C. C.)
Benzer Yazılar Yorumlar

Her işe besmele ile başla!Temiz ol daima iyiliği adet edin!Dünyanın mutluluğuna mağrur olma!Kimseye kızma eziyet ve cefa etme!Ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetine haset etme!Kimseyi kötüleyip, atıp tutma!Senden üstün kimsenin önünden yürüme!Dişin ile tırnağını kesme!Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur!Akıllı isen yalnız yolculuğa çıkma!Seher vakti Kur'an-ı Kerim oku!Daima Allah-ü Teâlâ'yı zikret!Kendini başkalarına medhetme!Namahreme bakma, harama bakmak gaflet veririr.Kimsenin kalbini kırıp, viran eyleme!Edepli, mütevazi ve cömert ol!Yalnız bir evde yatmaktan sakın!Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak gibidir.Toprağa her türlü kötü şey atılır.Fakat topraktan hep güzel şeyler biter.

Akşemseddin Hazretleri
Kategori: Genel
AhlakAllah (C. C.)Besmele-I ŞerifCömertlikDünyaEdepEziyet EtmekGıybetHaramHaset EtmekKalp KırmakKızmakMütevazi OlmakNamahremNasihatÖvünmekRızıkSağlıkSeher VaktiTemizlikTırnakToprakUykuVeliYalnızlıkYolculukYoldaşZikir
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazen de emrettiği halde dilememiştir. İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis' in secde etmesini isteseydi İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti.

Caferi Sadık
Kategori: Genel
Allah (C. C.)Emir
Benzer Yazılar Yorumlar

Dikkat et Allah’ın dışındaki her şey batıldır.

Lebid
Kategori: Genel
Allah (C. C.)BatılHakHakk
Benzer Yazılar Yorumlar

İnsan dünyada bir Hakk' dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır.

Ahmet Hamdi Tanpınar
Kategori: Genel
Allah (C. C.)HakHakk
Benzer Yazılar Yorumlar

Yeryüzünde, yükselttiği her şeyi arkadan alçaltmak Allah üzerine bir haktır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)Dünya
Benzer Yazılar Yorumlar

Allah rahmetini yüz parçaya bölüp, doksan dokuzunu katında alıkoymuş ve birini yeryüzüne indirmiştir. İşte tüm mahlukat, binek hayvanının yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırmasına kadar, bu tek dilimle birbirlerine karşı merhamet gösterirler.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Kategori: Genel
Allah (C. C.)Merhamet
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Gönül Kocamaz Ama!

Abdülhak Hamid'in evinde bir sohbet sırasında, konu gençlik ve ihtiyarlıktan açılmış. Yaşı geçmiş bir hanım Hamid'e dönerek:

“Efendim, gönül kocamaz!” der. Hamid cevap verir:

“Kocamaz ama kocamış bir vücut içinde oturmak da istemez...”

Abdülhak Hamid Tarhan