"Azınlık" Hakkında Kim Ne Demiş?

Çoğunluğun iradesi, diğer insanlar üzerinde baskı yapabilir; gücün çoğunluk tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gereklidir. ‘Çoğunluğun tiranlığı’ topluma karşı bir kötülüktür ve toplum buna karşı korunmalıdır.

John Stuart Mill
Kategori: Genel
AzınlıkÇoğunlukDemokrasi
Benzer Yazılar Yorumlar

Çoğu için azı feda et.

Latin Atasözü
Kategori: Genel
ÇoğunlukAzınlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Bu dünyada çoğunluğun küçük bir azınlık tarafından yönetilmesinden daha garip bir şey yoktur.

David Hume
Kategori: Genel
ÇoğunlukAzınlıkTahakkümElitizm
Benzer Yazılar Yorumlar

Çoğunluklara olduğu kadar azınlıklara da hizmet etmesi piyasanın büyük meziyetidir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel
ÇoğunlukAzınlıkPiyasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Time dergisine verdiği ünlü demeci

Kıbrıs'taki bu haksız durum devam eder, Müttefikler bizi yalnız bırakır, NATO yanımızda olmaz, anlayışsızlık hüküm sürer, Türk azınlık ezilir, bu böyle devam ederse, günün birinde Batı'nın bu savunma sistemi yıkılır, yeni şartlarla yeni bir sistem ve dünya kurulur, Türkiye de bu yeni dünya içinde yerini bulur!

İsmet İnönü
Kategori: Genel
NatoAzınlıkBatıSistemKıbrısMüttefik
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir ülkenin özgür bir ülke olup olmadığını değerlendirmek için en iyi test azınlıkların sahip olduğu hakların güvence altına alınıp alınmadığına bakmaktır.

Lord Acton
Kategori: Genel
ÜlkeAzınlıkÖzgürlük
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir azınlık çoğunluğa uyduğu sürece güçsüzdür; azınlık bile değildir. Ama bütün ağırlığyla diretti mi, işte o zaman önüne geçilmez bir kuvvet olur.

Henry David Thoreau
Kategori: Genel
AzınlıkÇoğunlukDirenmek
Benzer Yazılar Yorumlar

Hukuk, demokraside azınlıkların haklarını ve özgürlüklerini koruma aracıdır.

Alfred Smith (Alfred Emanuel Al Smith)
Kategori: Genel
HukukAzınlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Gönül isterdi ki; Katolikler Osmanlı Padişahının ülkesinde olduğu gibi İngiltere ve Hollanda'da da rahat ve serbest olsunlar. (Relation de L etablissement des  p.p de la campagnie de jesunen levant paris 1869 .s.7)

Emile Lagrand
Kategori: Genel
AzınlıkOsmanlı
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Allah'ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Allah’tan başka bir ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'ındır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)