"Atatürk" Hakkında Kim Ne Demiş?

O (Atatürk), yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.

Claude Farrere
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda Dünya Savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

David Ben Gurion (David Grün)
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Atatürk, yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi.

Sekretan
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

O genç ve dahi Türk Şefi'nin (Atatürk) o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.

Alan McCrae Moorehead
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk
Kategori: Genel
AtatürkTürkiye Cumhuriyeti
Benzer Yazılar Yorumlar

Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramağa çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.

M. Zaajti Franes
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Sucheta Kriplani
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Denilebilir ki O'nsuz (Atatürk), İslam Alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti

Berthe Georges Gaulis
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının (Atatürk) kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir

Carlo Sforza
Kategori: Genel
Atatürk
Benzer Yazılar Yorumlar

Bugünün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa'yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir ve bu akşam O büyük Ulu’nun (Atatürk) başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye'dir

Pierre Dominique Bazaine
Kategori: Genel
AtatürkTürkTürkiyeTürkiye Cumhuriyeti
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Gece

Kandilli yüzerken uykularda
Mehtâbı sürükledik sularda...

Bir yoldu parıldayan, gümüşten,
Gittik...Bahs açmadık dönüşten.

Hulyâ tepeler, hayâl ağaçlar...
Durgun suda dinlenen yamaçlar...

Mevsim sonu öyle bir zaman ki
Gaaip bir mûsıkîydi sanki.

Gitmiş kaybolmuşuz uzakta,
Rü'yâ sona ermeden şafakta...

Yahya Kemal Beyatlı