"Ahmaklık" Hakkında Kim Ne Demiş?

İlim cehaleti kaldırır, fakat ahmaklığa bir şey yapamaz.

Abdülhakîm Arvâsî
Kategori: Genel
AhmaklıkCehalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Hatada ısrar etmek ahmaklıktır.

Abdülhakîm Arvâsî
Kategori: Atasözleri
AhmaklıkHata
Benzer Yazılar Yorumlar

İki şey ahmaklığa dalalet eder; Hiç bir sebep yokken gülmek; sormadan haber vermek.

Malik Bin Dinar
Kategori: Genel
AhmaklıkGülmekHaber
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahmağı tanımakta en kesin ölçü, onun Allah'a inanıp inanmadığıdır. Böylelerinin deneysel bilgileri, marifetleri hiçbir değer ifade etmez.

İmam-ı Rabbani
Kategori: Genel
AhmakAhmaklıkBilim Adamıİmanİnanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir ahmak olmayınca, bir akıllı geçinemez.

Türk Atasözü
Kategori: Genel, Atasözleri
AhmakAhmaklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Hakiki bilgelik, ahmaklıktan daha az cüretkardır. Bilge insan sıkca şüpheye düşer ve fikrini değiştirir. Ahmaksa dik kafalıdır ve şüphe etmez; kendi cehaleti dışında her şeyi bilir.

Akhenaton (IV. Amenhotep, Akhenaten, Amenhotep Neferjeperura)
Kategori: Genel
BilgelikAhmaklıkAhmakCehalet
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiçbir şeye şaşmamak, çok akıllı olmanın belirtisidir derler; bence aynı ölçüde ve aynı güçte ahmaklık belirtisidir de.

Dostoyevski (Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky)
Kategori: Genel
ŞaşırmakAkıllılıkAhmaklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Ahmak konuk ev sahibini ağırlar.

Kaşgarlı Mahmud (Mahmud Bin Hüseyin Bin Muhammed)
Kategori: Genel
KonukMisafirAhmaklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Suskunluk, ahmakların erdemidir.

Francis Bacon
Kategori: Genel
SuskunlukAhmaklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Harb zaruri ve hayati olmalıdır. Hayat-ı millet tehlikeye maruz kalmayınca harb bir cinayettir.

Mustafa Kemal Atatürk