Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan ileri gelir.

La Bruyere
Kategori: Genel

Yorum Yapabilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.

Alay EtmekAkılsızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Kara Toprak

Dost dost diye nicesine sarıldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
Beyhude dolandım boşa yoruldum 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi 
Kazma ile döğmeyince kıt verdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Âdem'den bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyva yedirdi 
Her gün beni tepesinde götürdü 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Karnın yardım kazmayınan belinen 
Yüzün yırttım tırnağınan elinen 
Yine beni karşıladı gülünen 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

İşkence yaptıkça bana gülerdi 
Bunda yalan yoktur herkes de gördü 
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 
Benim sadık yârim kara topraktır 

Havaya bakarsam hava alırım 
Toprağa bakarsam dua alırım 
Topraktan ayrılsam nerde kalırım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Dileğin varsa iste Allah'tan 
Almak için uzak gitme topraktan 
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Hakikat ararsan açık bir nokta 
Allah kula yakın kul da Allah'a 
Hakkın gizli hazinesi toprakta 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Bütün kusurumuzu toprak gizliyor 
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor 
Kolun açmış yollarımı gözlüyor 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Her kim ki olursa bu sırra mazhar 
Dünyaya bırakır ölmez bir eser 
Gün gelir Veysel'i bağrına basar 
Benim sâdık yârim kara topraktır

Aşık Veysel Şatıroğlu