Serbest sistemin ne demek olduğunu henüz tam anlamıyla kavramış değiliz. Ne 'kapitalizm' ne de 'laissez faire' doğru bir şekilde serbest sistemi ifade etmektedir. Bu iki kavram, serbest sistemi savunanlardan çok düşmanları tarafından daha iyi bilinmektedir. 'Kapitalizm', serbest sistemin ifade ettiği anlamın sadece kısmi bir yönünü oluşturur. Kapitalizm sadece kapitalistlerin fayda sağladığı bir sistemmiş gibi yanlış değerlendiriliyor. Halbuki, kapitalizm teşebbüslere bir disiplin getirir ve bunun üzerine şirket sahipleri ve yöneticileri daha çok çalışmak zorunda kalır. 'Laissez faire' kuralı, serbest sistemin ana ilkesinden başka bir şey değildir. Bu ilke devletin gücünün kötüye kullanılmasını eleştirir, fakat hiçbir zaman devletin yapması gereken görevleri doğru bir şekilde tespit edememiştir. Aynı şekilde, 'serbest teşebbüs' ve 'piyasa ekonomisi' gibi kavramlar da ekonomik birimlerin serbest ve özgür hareket etmelerinden fazla bir anlam ifade etmemektedir.

Friedrich August Von Hayek
Kategori: Genel

Yorum Yapabilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.

EkonomiKapitalizmSerbest Piyasa
Benzer Yazılar Yorumlar

Kütüphaneden...

Devlet insan tabiatının bütün özellikleri ile yansımasından başka bir şey değil midir? Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. Eğer melekler insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye gerek olmazdı.

James Madison