Kütüphaneden...

Oymacılıktaki kural eleştirilerde de geçerlidir; Oyulacak yerler kesilmez.

Charles Buxton