Kütüphaneden...

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Aristo