Kütüphaneden...

Ağacın iyisi özünden, Yiğidin iyisi sözünden olur.

Karacaoğlan