Kütüphaneden...

Kur'an-ı Kerimden ve Peygamber Aleyhisselamın Hadis-i Şeriflerinden sonra en kıymetli kitap, İmam-ı Rabbani hazretlerinin (Kuddise Sirruh) Mektubat kitabıdır. Hanefi mezhebinde en mükemmel ve en kıymetli fıkh kitabı, İbn-i Abidin'in Dürrül-Muhtar Haşiyesidir. Şafiide Tuhfet-ül-Muhtac kitabıdır.

Abdülhakîm Arvâsî