Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur.

Şahabeddin Sühreverdi (Şihabeddin, Ebu'l-Fütuh Şahabeddin Yahya Bin Habeş Bin Emirek Sühreverdi Maktûl)
Kategori: Genel
Tövbe
Benzer Yazılar Yorumlar

Şahabeddin Sühreverdi (Şihabeddin, Ebu'l-Fütuh Şahabeddin Yahya Bin Habeş Bin Emirek Sühreverdi Maktûl)

Özgeçmiş

Şahabeddin Sühreverdî Maktûl veya tüm isim ve künyesiyle Ebu'l-Fütûh Şahabeddin Yahya bin Habeş bin Emîrek Sühreverdî Maktûl (1115-1191), ünlü İslam filozofu ve işrakilik isimli fikrî akımın kurucusu.