Hür olmayan düşünce, düşünce sayılmaz.

Rene Descartes
Kategori: Genel
Düşünce
Benzer Yazılar Yorumlar

Akıllı olmak bir şey değil; önemli olan, o aklı yerinde kullanmaktır.

Rene Descartes
Kategori: Genel
Akıllı Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Yasaların çok sayıda oluşu çoğu zaman ahlak bozukluğuna yol açar, oysa sayıca az ama sıkı sıkıya denetlenen yasalara sahip bir devlet daha düzenlidir.

Rene Descartes
Kategori: Genel
YasaDevletDüzen
Benzer Yazılar Yorumlar

En iyisini bulabilmek için, insanların çeşitli uğraşlarını bir süre inceledim ve başkalarının işleri hakkında bir şey söyleme yerine, kendi işimle ilgilenmenin en iyisi olduğunu anladım, yani tüm yaşamımda mantığımı geliştirmeye ve kendi yöntemimle gerçeğin bilgisine olduğunca çabuk bir biçimde ulaşmaya çalışmaktan daha iyisini bulamadım. bu yöntemi kullanmaya başladıktan sonra o kadar çok tatmin oldum ki, bu yaşamda daha tatlı ve masum bir şeyin bulunamayacağına inandım. Hemen her gün bu yöntemle, bana yeterince önemli gibi gelen ve diğer insanların çok farkında olmadıkları yeni bir şey keşfettim. Ruhumu dolduran bu sevinçle diğer her şey önemsiz kaldı.

Rene Descartes
Kategori: Genel
YöntemMantıkGerçekBilgiDoğru
Benzer Yazılar Yorumlar

Sonunda, nasıl oturduğumuz evi yeniden yapmaya başlamadan önce onu yıkmak, gereç sağlamak ve mimar bulmak ya da kendimiz mimarlık yapmak, bu arada özenle plan çizmek yetmezse, aynı zamanda bu iş sürerken rahatça oturulacak bir başka ev bulmak gerekirse, işte tam bunun gibi usum beni yargılarımda kararsız olmaya zorlarken eylemlerimde kararsız kalmayayım  ve elimden geldiğince mutlu yaşamayı bundan böyle elden bırakmayayım diye kendime, sizinle paylaşmak istediğim üç ya da dört kuraldan oluşan, geçici bir ahlak anlayışı geliştirdim.

Rene Descartes
Kategori: Genel
AhlakDüşünceAnlayışGeliştirmek
Benzer Yazılar Yorumlar

İlkelerin birincisi, kendim açıklıkla tanımadıkça hiçbir zaman hiçbir şeyi doğru diye benimsememekti.

Rene Descartes
Kategori: Genel
İlkeDoğruluk
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir insanın gücü yettiğince başkalarının iyiliği için çalışmak zorunda olduğu ve kimseye yararlı olmamanın değersizlikle eş anlamlı olduğu her ne kadar doğruysa da, dikkatimizi sadece bugüne yöneltmekle sınırlı kalmamak, torunlarımıza çok daha yararlı olacak şeyler yapmak söz konusu olduğunda, bugün yaşayanlara belki bir miktar yararı olacak şeyleri dikkate almamak daha doğrudur.

Rene Descartes
Kategori: Genel
İyilikÇalışmakGelecek
Benzer Yazılar Yorumlar

Duyularımız bizi bazen aldattığına göre, hiçbir şeyin onların bize hayal ettirdikleri gibi olmadığından yola çıkarım.

Rene Descartes
Kategori: Genel
DuyuAlgıGerçeklikŞüphecilikHayal
Benzer Yazılar Yorumlar

Kendi kişiliğimizle ilgili konularda kendi kendimizi aldatmaya ne kadar yatkın olduğumuzu, dostlarımızın lehte yargılarına karşı da ne kadar şüpheci olmamız gerektiğini bilirim

Rene Descartes
Kategori: Genel
Kendini KandırmakAldanmakŞüphecilik
Benzer Yazılar Yorumlar

En yüce ruhlar en büyük kötülüklere olduğu kadar en büyük erdemlere de eğilimlidir ve çok ağır ilerleyenler, doğru yolu seçmiş olmak kaydıyla, koşup  doğru yoldan uzaklaşanlardan daha çok yol alabilir

Rene Descartes
Kategori: Genel
ErdemEğilimBüyüklük
Benzer Yazılar Yorumlar

Bütün bir felsefe bir ağaç gibidir: kökleri metafizik, gövdesi fizik, bu gövdeden çıkan dallar da öteki bilimlerdir onlar da başlıca üçe ayrılabilir: tıp, mekanik ve ahlak. Burada kastettiğim ahlak, öteki bilimlerin tam bir bilgisini isteyen ve bilgeliğin en son basamağı olan en yüksek ve tam bir ahlaktır.

Rene Descartes
Kategori: Genel
FelsefeFizikAhlakBilimMetafizik
Benzer Yazılar Yorumlar

Hiçbirşey, keşfedilemeyecek kadar uzak olamaz.

Rene Descartes
Kategori: Genel
KeşfetmekUzaklık
Benzer Yazılar Yorumlar

Nasıl oluyor da fiziksel bedenimizdeki olası bir değişiklik, fiziksel-olmayan bir zihin tarafından algılanıyor?

Rene Descartes
Kategori: Genel
ZihinAlgılamakFiziksel
Benzer Yazılar Yorumlar

Kanılarımızın değişik olması kimilerinin başkalarından daha mantıklı olmasından kaynaklanmaz, yalnızca düşüncemizi değişik yollara yönlendirmemizden ve aynı şeyleri gözönüne almamamızdan kaynaklanır. Çünkü akılllı olmak yetmez önemli olan aklımızı iyi kullanmaktır.

Rene Descartes
Kategori: Genel
AkılMantıkBakış AçısıYöntem
Benzer Yazılar Yorumlar

Bir ateist geometrici olamaz.

Rene Descartes
Kategori: Genel
AteistGeometri
Benzer Yazılar Yorumlar

Ruhumuzu o kadar yükseğe çıkarmalıyız ki başkalarının bize yapabileceği tecavüzler asla bize kadar erişemesin

Rene Descartes
Kategori: Genel
YükseklikRuh
Benzer Yazılar Yorumlar

Zihnimde mükemmel bir varlığı tasarlayabilirim.

Rene Descartes
Kategori: Genel
ZihinTasarlamak
Benzer Yazılar Yorumlar

Çıplak ayakalarına bakıp da gülmeyen insanda ya simetri  ya da espri anlayışı yoktur.

Rene Descartes
Kategori: Genel
EspriGülmekSimetri
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayatta en kötü şey kararsızlıktır.

Rene Descartes
Kategori: Genel
Kararsızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Şüpheyi, asla işlerimizi sevk ve idarede kullanmamalıyız.

Rene Descartes
Kategori: Genel
Şüphecilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Benim bilgime güvenin bu bilgiler gerçekliği kanıttır kanıtlamak düşünmeyi gerektirir.

Rene Descartes
Kategori: Genel
BilgiDüşünmekGerçek
Benzer Yazılar Yorumlar

Tanrı'nın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir.

Rene Descartes
Kategori: Genel
VarlıkHakikat
Benzer Yazılar Yorumlar

Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.

Rene Descartes
Kategori: Genel
Felsefe
Benzer Yazılar Yorumlar

Aldatmaz olduğu için de Tanrı'nın bildirdiği doğrudur.

Rene Descartes
Kategori: Genel
BilgiVahiy
Benzer Yazılar Yorumlar

Tanrı'nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur.

Rene Descartes
Kategori: Genel
BilgiVahiy
Benzer Yazılar Yorumlar

En güçlü beyinler, en yüce erdemlere olduğu kadar en korkunç ahlaksızlıklara da muktedirdir.

Rene Descartes
Kategori: Genel
ZekaDehaErdemGüçMuktedirAhlaksızlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.

Rene Descartes
Kategori: Genel
BilmekŞüphecilik
Benzer Yazılar Yorumlar

Hakikatte ancak ve yalnız Tanrı'dır ki tam olarak bilgedir, yani her şeyin hakikati hakkında tam bilgisi vardır; fakat denilebilir ki insanlar daha önemli hakikatler hakkında az ya da çok bilgi sahibi oldukları ölçüde, az ya da çok bilgelik sahibidirler. Bu noktada bütün bilginlerin hemfikir olamayacağı hiçbir şey bulunmadığını sanıyorum.

Rene Descartes
Kategori: Genel
HakikatBilgelik
Benzer Yazılar Yorumlar

Zeki olmak yeterli değildir, mühim olan o zekayı iyi kullanmaktır.

Rene Descartes
Kategori: Genel
ZekaZeki
Benzer Yazılar Yorumlar

İlk olarak, açık bir şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkinci olarak, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün olduğu ölçüde küçük parçalara ayırır, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü olarak, küçükten başlayarak büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet, son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm.

Rene Descartes
Kategori: Genel
AnalizBilmekİncelemek
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşünüyorum, o halde varım. İlk bilgim bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.

Rene Descartes
Kategori: Genel
Bilgi
Benzer Yazılar Yorumlar

Çözdüğüm her problem, daha sonra uğraştıklarımın çözümünde kullandığım kurallar olarak hizmet ettiler.

Rene Descartes
Kategori: Genel
ProblemÇözümYöntem
Benzer Yazılar Yorumlar

Bilgi, zekanın kemendidir.

Rene Descartes
Kategori: Genel
BilgiZeka
Benzer Yazılar Yorumlar

Gerçek bilgi; yaparak, denenerek öğrenilen bilgidir.

Rene Descartes
Kategori: Genel
BilgiDenemekTecrübeYapmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi bir akla sahip olmak yeterli değil, önemli olan aklı iyi kullanmaktır.

Rene Descartes
Kategori: Genel
AkılAkıllılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Sevgi sağlığa yararlı, nefret ise zararlıdır.

Rene Descartes
Kategori: Genel
NefretSevgiSevmekSağlık
Benzer Yazılar Yorumlar

Düşünüyorum, öyleyse varım. (Cogito, ergo sum; je pense, donj je suis.

Rene Descartes
Kategori: Genel
DüşünmekVar Olmak
Benzer Yazılar Yorumlar

İyi kitapları okumak, geçmiş yüzyılların en seçkin zekâlarıyla önceden tertiplenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.

Rene Descartes
Kategori: Genel
KitapKitaplıkKütüphaneOkumakÖzdeyişlerÖzlü SözlerVeciz SözlerVecizelerAforizma
Benzer Yazılar Yorumlar

Rene Descartes

Özgeçmiş

(D 31 Mart 1596 - Ö 11 Şubat 1650) Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof. Batı düşüncesinin son yüzyıllardaki en önemli düşünürlerinden biridir. Skolastik düşünceden sıyrılışın, bir başka deyişle Modern Felsefe'nin Descartes ile başladığı kabul edilir. Descartes, 1628'den itibaren, 15 yıl süren geziler, savaşlar ve serüvenlerden sonra yerleştiği Hollanda'da, batı düşüncesini altüst eden bir felsefe sistemi kurdu. Öğrendiğinin, gördüğünün, duyduğunun, inandığının hepsini birden büsbütün silerek, her şeyden kuşkulanmaya başladı. Yalnız tek bir şeyden emindi: düşüncenin varlığı. Buradan hareketle, evrenin açıklamasını yaptı.