Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa.

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Genel
Fikir
Benzer Yazılar Yorumlar

Uzun İnce Bir Yoldayım

Uzun ince bir yoldayım 
Gidiyorum gündüz gece 
Bilmiyorum ne haldeyim 
Gidiyorum gündüz gece 
Dünyaya geldiğim anda 
Yürüdüm aynı zamanda 
İki kapılı bir handa 
Gidiyorum gündüz gece 

Kırkdokuz yıl bu yollarda 
Ovalarda dağlarda çöllerde 
Düşmüşüm gurbet ellerde 
Gidiyorum gündüz gece 

Şaşar Veysel iş bu hale 
Kah ağlaya kah güle 
Yetişmek için menzile 
Gidiyorum gündüz gece

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
HayatYolYolculuk
Benzer Yazılar Yorumlar

Uyandım Kuşların İnce Sesine

Uyandım kuşların ince sesine 
Seherle birlikte iniler durur 
Ses verdim sesine bilircesine 
Aşıkın derdini yeniler durur. 

Baharda çağlayan bulanık sular 
Durmadan kendini taşlara çalar 
Eşinden ayrılmış bir geyik meler 
Dağlar sadâ verir iniler durur 

Veysel de yaralı geyik gibidir 
Kapalı dertlere höyük gibidir 
Ne sarhoştur ne de ayık gibidir 
Sinesi kös gümüler durur.

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
SeherBaharKuşİniltiSes
Benzer Yazılar Yorumlar

Senlik Benlik Nedir Bırak

Allah birdir Peygamber Hak 
Rabbül âlemindir mutlak 
Senlik benlik nedir bırak 
Söyleyim geldi sırası 

Kürt’ü Türk’ü ne Çerkez’i 
Hep Ademin oğlu kızı 
Beraberce şehit gazi 
Yanlış var mı ve neresi 

Kuran’a bak İncil’e bak 
Dört kitabın dördü de hak 
Hakir görüp ırk ayırmak 
Hakikatte yüz karası 

Binbir ismin birinden tut 
Senlik benlik nedir sil at 
Tuttuğun yola doğru git 
Yoldan çıkıp olma asi 

Yezit nedir, ne kızılbaş 
Değil miyiz hep bir kardaş 
Bizi yakar bizim ataş 
Söndürmektir tek çaresi 

Kişi ne çeker dilinden 
Hem belinden, hem elinden 
Hayır ve şer emelinden 
Hakikat bunun burası 

Şu âlemi yaratan bir 
Odur külli şeye kâdir 
Alevi Sünnilik nedir 
Menfaattir varvarası 

Cümle canlı hep topraktan 
Var olmuştur emir Haktan 
Rahmet dile sen Allah’tan 
Tükenmez rahmet deryası 

Veysel sapma sağa sola 
Sen Allah’tan birlik dile 
İkilikten gelir bela 
Dava insanlık davası…

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
Allah (C. C.)AdemoğluHakAsilikKardeşlikBirlikIrkçılık
Benzer Yazılar Yorumlar

Sen Varsın Orda

Aşkımın temeli sen bir alemsin 
Sevgi muhabbetsin dilde kelamsın 
Merhabasın dosttan gelen selamsın 
Duyarak alırım sen varsın orda 

Saklarım gözümde güzelliğini 
Her neye bakarsam sen varsın orda 
Kalbimde gizlerim muhabbetini 
Koymam yabancıyı sen varsın orda 

Çeşitli çiçekler yeşil yapraklar 
Renklerin içinde nakşını saklar 
Karanlık geceler aydın şafaklar 
Uyanır cümlâlem sen varsın orda 

Mevcudiyette olan kudreti kuvvet 
Senden hasıl oldu sen verdin hayat 
Yoktur senden başka ilânihayet 
İnanıp kanmışım sen varsın orda 

Hu çeker iniler çalınan sazlar 
Kükremiş dalgalar coşar denizler 
Güneş doğar perdelenir yıldızlar 
Saçar kıvılcımlar sen varsın orda 

Veysel’i söyleten sen oldun mutlak 
Gezer daldan dala yorulur ahmak 
Sen ağaç misali biz dalda yaprak 
Meyva çekirdeksin sen varsın orda 

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
SevdaAşkSakınmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Sen Olmasan

Sen bir aşksın ben bir mecnun 
Sen olmasan ben olmazdım 
Sen bir gülsün ben bir bülbül 
Sen olmasan ben olmazdım 

Kalbimde yaşarsın her an 
Varım yoğum sensin inan 
Kalbimdeki aziz mihman 
Sen olmasan ben olmazdım 

Ansızın kalbime girdin 
Türlü türlü dertler verdin 
Beraberce çeker derdin 
Sen olmasan ben olmazdım 

Sensin benim cümle varım 
Yoktur başka kisb ü kârım 
Hem yazımsın hem baharım 
Sen olmasan ben olmazdım 

Bağrımdaki açan çiçek 
Türlü koku türlü irenk 
Bu bendeki olan gerçek 
Sen olmasan ben olmazdım 

Dokun Veysel tele dokun 
Coştu gönül etti akın 
Sensin bana benden yakın 
Sen olmasan ben olmazdım

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
VarlıkAşıkMecnun
Benzer Yazılar Yorumlar

Sazıma

Ben gidersem sazım sen kal dünyada 
Gizli sırlarımı aşikar etme 
Lal olsun dillerin söyleme ya da 
Garip bülbül gibi ah-u zar etme 

Gizli dertlerimi sana anlattım 
Çalıştım sesimi sesine kattım 
Bebe gibi kollarımda yaylattım 
Hayali hatır et beni unutma 

Bahçede dut iken bilmezdin sazı 
Bülbül konar mıydı dalına bazı 
Hangi kuştan aldın sen bu avazı 
Söyle doğrusunu gel inkar etme 

Benim her derdime ortak sen oldun 
Ağlarsam ağladın gülersem güldün 
Sazım bu sesleri turnadan m'aldın 
Pençe vurup sarı teli sızlatma 

Ay geçer yıl geçer uzarsa ara 
Giyin kara libas yaslan duvara 
Yanından göğsünden açılır yara 
Yar gelmezse yaraların elletme 

Sen petek misali Veysel'de arı 
İnleşir beraber yapardık balı 
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı 
Ben babamı sen ustanı unutma.

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
SırÖlümSazDert Ortağı
Benzer Yazılar Yorumlar

Nazlı Dilber

Ala gözlü benli dilber 
Bir gün gelsen bize doğru.. 
Seni sevdim can u dilden 
Çekme kendini naza doğru.. 

Ne pervam var ne de perdem 
Sanma beni hali bir dem 
Söyler seni teller her dem 
Kulak versen saza doğru.. 

Aşığa zülfükar isen 
Gülşende güle zar isen 
Hakikatli bir yar isen 
Ben geleyim size doğru.. 

Gönülleri bir edelim 
Gayrileri biz nidelim 
İkimiz de bir gidelim 
Yürüyelim ize doğru.. 

Bir gün için feryadı zar 
Bülbül eder her dem seher 
Aç sinemi gel gör ne var 
Arttı derdim yüze doğru.. 

Kafi derdim bir derd katma 
Veysel'i yabana atma 
Kerem eyle çok uzatma 
Kavuşalım yaza doğru. 

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
NazDilberKavuşmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Kardeşim

Beni hor görme kardeşim 
Sen altınsın ben tunç muyum? 
Aynı vardan var olmuşuz 
Sen gümüşsün ben saç mıyım? 

Ne var ise sende bende 
Aynı varlık her bedende 
Yarın mezara girende 
Sen toksun da ben aç mıyım? 

Topraktandır cümle beden 
Nefsini öldür ölmeden 
Böyle emretmiş yaradan 
Sen kalemsin ben uç muyum? 

Tabiata Veysel aşık 
Topraktan olduk, kardaşık. 
Aynı yolcuyuz yoldaşık 
Sen yolcusun ben bac mıyım

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
Hor GörmekToprakNefs
Benzer Yazılar Yorumlar

Kara Toprak

Dost dost diye nicesine sarıldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
Beyhude dolandım boşa yoruldum 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi 
Kazma ile döğmeyince kıt verdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Âdem'den bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyva yedirdi 
Her gün beni tepesinde götürdü 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Karnın yardım kazmayınan belinen 
Yüzün yırttım tırnağınan elinen 
Yine beni karşıladı gülünen 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

İşkence yaptıkça bana gülerdi 
Bunda yalan yoktur herkes de gördü 
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 
Benim sadık yârim kara topraktır 

Havaya bakarsam hava alırım 
Toprağa bakarsam dua alırım 
Topraktan ayrılsam nerde kalırım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Dileğin varsa iste Allah'tan 
Almak için uzak gitme topraktan 
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Hakikat ararsan açık bir nokta 
Allah kula yakın kul da Allah'a 
Hakkın gizli hazinesi toprakta 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Bütün kusurumuzu toprak gizliyor 
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor 
Kolun açmış yollarımı gözlüyor 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Her kim ki olursa bu sırra mazhar 
Dünyaya bırakır ölmez bir eser 
Gün gelir Veysel'i bağrına basar 
Benim sâdık yârim kara topraktır

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
SadakatDostToprakVefaSır
Benzer Yazılar Yorumlar

Hayal Bana Yakın Yar Bana Uzak

Hayal bana yakın yar bana uzak 
Sevdası başıma dolanır gitmez 
Aşkına düşeli yar bana uzak 
Yüz bin öğüt versen biri kar etmez 
Senin aşkın beni kıldı urusvay 
Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay 
Kabul et kapında beni de kul say 
Dost yoluna ölür aşık ar etmez 
Ey beni bu derde giriftar eden 
Eski muhabbeti kaldırdın neden 
Gönül ister kavuşmayı ölmeden 
Gül olmasa bülbül ah u zar etmez 
Beni yakan yansın aşkın narına 
Gönül düştü bir zalimin toruna 
Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına 
Ah çeker ağlarım yar elim yetmez.

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
HasretAşk Acısı
Benzer Yazılar Yorumlar

Güzelliğin On Par'Etmez

Güzelliğin on par'etmez 
Bu bendeki aşk olmasa 
Eğlenecek yer bulaman 
Gönlümdeki köşk olmasa 

Tabirin sığmaz kaleme 
Derdin dermandır yareme 
İsmin yayılmaz aleme 
Aşıklarda meşk olmasa 

Kim okurdu kim yazardı 
Bu düğümü kim çözerdi 
Koyun kurt ile gezerdi 
Fikir başka başk'olmasa 

Güzel yüzün görülmezdi 
Bu aşk bende dirilmezdi 
Güle kıymet verilmezdi 
Aşık ve maşuk olmasa 

Senden aldım bu feryadı 
Bu imiş dünyanın tadı 
Anılmazdı Veysel adı 
O sana aşık olmasa

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
GüzellikAşkDeğerKıymet
Benzer Yazılar Yorumlar

Gönül Bir Güzeli Sevmiş

Gönül bir güzeli sevmiş ayrılmaz 
Dolanır peşinde çoban misâli 
Hiç kimse bu derdin dermânın bilmez 
Azmış yaraları perişan hali 

Lokman çâre bulmaz yoktur Eflâtun 
Yârdan ayrılması ölümden çetin 
Elde endaz ettim bu aşkın atın 
Terkettim sılayı vatanı ili 

Ferhat Şirin için kestiği taşlar 
Benim senin için döktüğüm yaşlar 
Seni yaksın beni yakan ateşler 
Yaktı bu sinemi savruldu külü 

Arılar bal için bekler petekler 
Alır her çiçekten verir emekler 
Mecnun Leylâ için pınarı bekler 
Ben de bir yâr için olmuşum deli 

Evvelden var idi bu sevda bende 
İlikte damarda cesette canda 
Ölünce hû çeksin kemiğim sinde 
Dünyâda durunca Veysel'in dili

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
Aşk AcısıAyrılıkGönül
Benzer Yazılar Yorumlar

Gel Birlik Kavline Girelim Kardeş

İtimat edersen benim sözüme 
Gel birlik kavline girelim kardaş 
Birlik çok tatlıdır, benzer üzüme 
İçip şerbetini duralım kardaş. 

Son verelim iftiraya bühtana 
Kardeşane sevişelim can cana 
Elbirlikle çalışalım vatana 
Çok okul, fabrika kuralım kardaş. 

Yürüyelim Atatürk'ün izine 
Boş verelim bozguncular sözüne 
Göz atalım şu dünyanın hızına 
Yürüyüp hedefe varalım kardaş. 

Veysel'in sözleri kanun dışı mı? 
Mantığa uymazsa kesin başımı 
Bana düşman etmiş vatandaşımı 
Sebebi ne ise soralım kardaş.

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
BirlikAtatürkVatan
Benzer Yazılar Yorumlar

Dostlar Beni Hatırlasın

Ben giderim adım kalır 
Dostlar beni hatırlasın.. 
Düğün olur bayram gelir 
Dostlar beni hatırlasın.. 

Can kafeste durmaz uçar 
Dünya bir han konan göçer 
Ay dolanır yıllar gecer 
Dostlar beni hatırlasın.. 

Can bedenden ayrılacak 
Tütmez baca yanmaz ocak 
Selam olsun kucak kucak 
Dostlar beni hatırlasın.. 

Ne gelsemdi ne giderdim 
Günden güne arttü derdim 
Garip kalır yerim yurdum 
Dostlar beni hatırlasın.. 

Açar solar türlü çiçek 
Kimler gülmüş kim gülecek 
Murad yalan ölüm gerçek 
Dostlar beni hatırlasın.. 

Gün ikindi akşam olur 
Gör ki başa neler gelir 
Veysel gider adı kalır 
Dostlar beni hatırlasın.

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
ÖlümDostDünyaHatırlanmak
Benzer Yazılar Yorumlar

Aldanma

Aldanma cahilin kuru lafına 
Kültürsüz insanın külü yalandır.. 
Hükmetse dunyanın her tarafına 
Arzusu hedefi yolu yalandır.. 

Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz 
Gül dikende biter diken gül olmaz 
Vız vız eden her sineğin bal'olmaz 
Peteksiz arının balı yalandır.. 

İnsan bir deryadır ilimle mahir 
İlimsiz insanın şöhreti zahir 
Cahilden iyilik beklenmez ahir 
İşlediği amel hali yalandır.. 

Cahil okur amma alim olamaz 
Kamillik ilmini herkes bilemez 
Veysel bu sözlerin halka yaramaz 
Sonra sana derler deli yalandır. 

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori:
AldanmakCahillikİlimKamilAlim
Benzer Yazılar Yorumlar

Ah Çektikce Erir Gider

Ah çektikce erir gider 
Yüreğimin yağı benim.. 
Seni görsem durur gider 
Dillerimin bağı benim.. 

Gam leskesi saf saf oldu 
Hep sözlerim boş laf oldu 
Senin yolunda mahv oldu 
Gençliğimin çağı benim.. 

Ah belimi büken oldu 
Gurbet bana diken oldu 
Altı aydır mekan oldu 
Dibi kırkkız dağı benim.. 

Sensin derdine düştüğüm 
Hayal oldu konuştuğum 
Her gün yediğim içtiğim 
İçerimde ağu benim.. 

Ağlar Veysel çıkmaz sesi 
Gine coştu gam deryası 
Garip gönlümün yaylası 
Güzel hüsnün bağı benim. 

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Şiirler
GamGurbetAşk Acısı
Benzer Yazılar Yorumlar

Karnın yardım kazmayanın belinen, yüzün, yırttım tırnağınan, elinen, yine beni karşıladı gülünen, benim sadık yarim kara topraktır

Aşık Veysel Şatıroğlu
Kategori: Genel
Toprak
Benzer Yazılar Yorumlar

Aşık Veysel Şatıroğlu

Özgeçmiş

(D 25 Ekim 1894,Sivas - Ö 21 Mart 1973) Türk halk ozanı. Avşar boyunun Şatırlı obasına mensuptur.Sivas ili Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Âşık Veysel, 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı sonucunda bir gözünü kaybetti. Diğer gözünü ise bir değneğin batması sonucunda kaybetti. Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı.1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başladı.